Godt nyttår-forside.jpg

GODT NYTT FRIIDRETTSÅR

Rogaland Friidrettskrets ser fram til et spennende nyttår og vil benytte anledningen til å komme med noen viktige påminnelser i starten av 2018.

I starten av det nye året er det mye som skal på plass, og Rogaland Friidrettskrets ønsker å komme med en liten sjekkliste til klubbene:

  • Alle stevner som skal arrangeres av en friidrettsklubb skal være approbert før stevnestart. Lurer du på om dine arrangement er lagt inn kan du sjekke HER. (det er fremdeles mange arrangement som ikke er registrert)
  • Alle utøvere født 2005 eller tidligere skal ha helårslisens for å delta på banearrangement. Les mer om lisens her.  For mosjonsarrangement kan det løses engangslisens. Husk å ha lisensen på plass førdu deltar på første stevne innendørs.
  • Rogaland Idrettskrets har sendt ut mail til alle klubber ang. viktige ting klubbene må huske på. 
  • Rogaland Friidrettskrets skal avholde sitt årsmøte tirsdag 27. februar 2018. Hold av datoen allerede idag!