logo rogaland friidrettskrets.jpg

Rogaland Friidrettskrets - fortsettende kretsting 2023

Rogaland Friidrettskrets avholdt sitt ordinære kretsting i mars 2023, men fikk ikke avsluttet dette pga at valg av styret ikke ble gjennomført. Derfor blir det nå fortsettende kretsting torsdag 22. juni kl.. 2000.

Til

  • Klubbene i Rogaland Friidrettskrets 
  • Kretsstyret Rogaland Friidrettskrets 
  • Norges Friidrettsforbund v/Finn Kollstad 
  • Dommerkomitèen Rogaland Friidrettskrets 
  • Valgkomitèen Rogaland Friidrettskrets 
  • Kontrollkomitè Rogaland Friidrettskrets 

INNKALLING TIL ROGALAND FRIIDRETTSKRETS Fortsettende kretsting 2023 

Styret i Rogaland Friidrettskrets kaller med dette inn til fortsettende kretsting torsdag 22. Juni kl. 2000 digitalt på teams. Link til innkalling publiseres senere. 

Rogaland Friidrettskrets avholdt kretsting 20. Mars 2023. Kretstinget ble ikke avsluttet da det ikke ble valgt nytt kretsstyret.  

Styret i Rogaland Friidrettskrets kaller derfor inn til fortsettende kretsting torsdag 22. Juni kl. 2000. Kretstinget avholdes digitalt via Teams.  

Fortsettende kretsting har en sak på agenda:  

  • Valg av styre til Rogaland Friidrettskrets 2023 

Valgkomitèens innstilling offentliggjøres på digitalt kretsting. 

Påmelding til fortsettende kretsting gjøres til rogaland@friidrett.no innen fredag 16. juni 2023.  

På vegne av kretsstyret Rogaland Friidrettskrets - styreleder Anders Tornensis 

Signe Emilsen 

daglig leder Rogaland Friidrettskrets  

Mobil: +47 416 38 634 

Mail: rogaland@friidrett.no         

Nettside: https://www.friidrett.no/rogaland