IMG_2298.png

NFIF oppfordrer til å ta klubbundersøkelsen nå

Norges Friidrettsforbund ønsker å få tilbakemelding fra flest mulig klubber på årets Klubbundersøkelse. Undersøkelsen vil gi oss viktige svar for hvordan statusen er i klubbhverdagen for våre friidrettsklubber. Dette er av stor betydning for hva vi bør prioritere for å utvikle klubbene i Norsk Friidrett.

Vi trenger deres svar og håper dere har tid til å sette av noen minutter til å svare. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter.

Svarfrist 20. Januar.

Her finner dere Klubbundersøkelsen