My Post (6).png

Alle tiders - Akershus

Her får dere en komplett oversikt på friidrettsstatistikken til Akershus Friidrettskrets.  Takk til Willy Hauge fra Romerike Friidrett har lagt ned et enormt arbeid for å kunne glede dere med denne fantastiske oversikten.

Boken inneholder det viktigste som har skjedd i vårt fylke gjennom 100 år.
En kan finne utmerkelser av forskjellige slag. De fleste som er med er de som er gitt av krets
og forbund, men også noen sentrale utmerkelser utenfor vårt eget system er tatt med.

Alle norske mesterskap arrangert av kretsens lag finnes oversikt over.
I den idrettslige delen er internasjonale og norske mesterskap med for alle alderskategorier.
Videre seriene, norske rekorder samt en komplett oversikt over kretsens utøvere som har
deltatt på landslaget.

For å finne alt dette er en del materiell gjennomgått som forbundets beretninger og meldingsblad.
Videre er flere foreningers jubileumshefter gjennomlest samt kretsarkiv fra de tidligere kretsene.

Opplysninger er også funnet på mikrofilm som er laget av norske aviser i Nasjonalbiblioteket.
En vil se at det enkelte steder savner opplysninger. De som kan bidra med noe her, eller kjenner
til noe som burde vært tatt med ber, vi om å få tilsendt dette for å få komplettert det hele.

På sidene 3 - 5 i denne bok har vi tatt med en totaloversikt over innholdet i de 9 forskjellige
bøkene. Alt materialet er lagt inn på 90 dokumenter i Word.

Alt er lagt i tabell som er en forutsetning for at skal kunne konverteres over i andre programmer

Det er god plass til alle 90 dokumenter som utgjør 2710 sider på 1 CD.

Lillestrøm 1. mai 2021
Willy Hauge

INNHOLD:
Innholdsfortegnelse - Statistikk AFIK per 01.05.2021.docx

Historie:
AFIK10.DOC
Forside, forord, oversik AFIK 1-9, administrativt
AFIK11.DOC
Internasjonale mesterskap, rekorder, seriene
AFIK12.DOC
Landskamper menn - kvinner senior
AFIK13.DOC
Landskamper menn - kvinner junior + innendørs
AFIK14.DOC
Norgesmesterskap senior menn - kvinner
AFIK15.DOC
Norgesmesterskap junior menn - kvinner
AFIK16.DOC
Hallmesterskap menn - kvinner
AFIK17.DOC
Ungdomsmesterskap 15-22 utendørs
AFIK18.DOC
UM 11-14 utendørs, innendørs alle, stafetter, terrengløp
AFIK19.DOC
Oppsummering antall medaljer i NM og UM

Alle tiders: Menn - Kvinner senior utendørs
AFIK20.DOC
Forside, forord - 100m - 2000m Menn
AFIK21.DOC
Lange løp, hekk, hinder - Menn
AFIK22.DOC
Hopp - Menn
AFIK23.DOC
Kast - Menn
AFIK24.DOC
Mangekamp, stafetter - Menn - utenlandske borgere
AFIK25.DOC
100m - 2000m - Kvinner
AFIK26.DOC
Lange løp, hekk, hinder - Kvinner
AFIK27.DOC
Hopp - Kvinner
AFIK28.DOC
Kast - Kvinner
AFIK29.DOC
Mangekamp, stafetter - Kvinner - utenlandske borgere

Alle tiders: Menn junior - gutter utendørs
AFIK30.DOC
Forside, forord, MJ19-20-22
AFIK31.DOC
Menn junior 21-22
AFIK32.DOC
Menn junior 19-20
AFIK33.DOC
Gutter 18
AFIK34.DOC
Gutter 17
AFIK35.DOC
Gutter 16
AFIK36.DOC
Gutter 15
AFIK37.DOC
Gutter 14
AFIK38.DOC
Gutter 13
AFIK39.DOC
Gutter 10-11-12

Alle tiders: Kvinner junior - jenter utendørs
AFIK40.DOC
Forside, forord, KJ 19-20-22
AFIK41.DOC
Kvinner junior 21-22
AFIK42.DOC
Kvinner junior 19-20
AFIK43.DOC
Jenter 18
AFIK44.DOC
Jenter 17
AFIK45.DOC
Jenter 16
AFIK46.DOC
Jenter 15
AFIK47.DOC
Jenter 14
AFIK48.DOC
Jenter 13
AFIK49.DOC
Jenter 10-11-12

Alle tiders: Stafetter - mangekamp utendørs alle klasser
AFIK50.DOC
Forside, forord, mangekamp, stafetter MJ 19-20-22
AFIK51.DOC
Mangekamp M19-22-22
AFIK52.DOC
Mangekamp G13-18
AFIK53.DOC
Stafetter G13-19
AFIK54.DOC
Mangekamp, stafetter G11-12
AFIK55.DOC
Mangekamp, stafetter KJ 19-20-22
AFIK56.DOC
Mangekamp K19-20-22
AFIK57.DOC
Mangekamp J13-18
AFIK58.DOC
Stafetter J13-19
AFIK59.DOC
Mangekamp, stafetter J11-12

Alle tiders: Menn senior - junior - gutter innendørs
AFIK60.DOC
Forside, forord, Menn senior løp
AFIK61.DOC
Menn senior hopp, kast, utenlands borgere
AFIK62.DOC
Menn junior 19-20-22
AFIK63.DOC
Menn junior 21-22
AFIK64.DOC
Menn junior 19-20
AFIK65.DOC
Gutter 17-18
AFIK66.DOC
Gutter 15-16
AFIK67.DOC
Gutter 13-14
AFIK68.DOC
Gutter 10-11-12
AFIK69.DOC
Mangekamp, stafetter alle klasser

Alle tiders: Kvinner senior - junior - jenter innendørs
AFIK70.DOC
Forside, forord- Kvinner senior løp
AFIK71.DOC
Kvinner senior hopp, kast, utenlands borgere
AFIK72.DOC
Kvinner junior 19-20-22
AFIK73.DOC
Kvinner junior 21-22
AFIK74.DOC
Kvinner junior 19-20
AFIK75.DOC
Jenter 17-18
AFIK76.DOC
Jenter 15-16
AFIK77.DOC
Jenter 13-14
AFIK78.DOC
Jenter 10-11-12
AFIK79.DOC
Mangekamp, stafetter alle klasser

Alle tiders: Mesterskap veteraner
AFIK80.DOC
Forside, forord, MV utendørs løp
AFIK81.DOC
MV utendørs hopp, kast
AFIK82.DOC
KV utendørs
AFIK83.DOC
MV innendørs
AFIK84.DOC
KV innendørs
AFIK85.DOC
MV-KV mangekamp, stafetter utendørs
AFIK86.DOC
MV-KV VM og EM
AFIK87.DOC
MV-KV Nordisk, Kastlandskamper
AFIK88.DOC
Norgesmestere Menn veteraner
AFIK89.DOC
Norgesmestere Kvinner veteraner

Kretsrekorder - bestenoteringer - KM-rekorder - aldersrekorder - deltakelse i arrangement i AFIK
AFIK90.DOC
Forside, innholdsfortegnelse, resultater 1896-1968 menn
AFIK91.DOC
Kretsrekorder Menn-Kvinner utendørs og innendørs
AFIK92.DOC
Bestenoteringer Gutter-Jenter utendørs og innendørs
AFIK93.DOC
Bestenoteringer veteraner Menn-Kvinner utendørs og innendørs
AFIK94.DOC
Aldersrekorder 23-34 år
AFIK95.DOC
Mesterskapsrekorder kretsmesterskap- hallmesterskap
AFIK96.DOC
Deltakelse i KM øvelsesvis - klubbvis i AFIK
AFIK97.DOC
Deltakelse i KM øvelsesvis - klubbvis i AFIK
AFIK98.DOC
Antall starter i stevner årsvis- AFIK større arrangement
AFIK99.DOC
Resultatgrenser AFIK i alle klasser

Alle tiders: Stafetter
NFIFSTAF1.DOC
NFIFSTAF2.DOC
NFIFSTAF3.DOC
NFIFSTAF4.DOC
NFIFSTAF5.DOC
NFIFSTAF6.DOC