Kick off Børstad (2).jpg
Fra basisøkta.

Team Innlandet Totenbanken

Team Innlandet Totenbanken er en realitet. Lørdag var det Kick off for friidrettssesongen i Innlandet. Mange hadde tatt turen til Hamar og en innholdsrik dag.

Dagen startet med ei treningsøkt hvor Mikko Kokslien og Torstein Sigurjönsson var instruktører. Her var det fokus på midjestyrke og basistrening.
Dette var en svært nyttig og lærerik økt, hvor fokus på skadeforebygging var et av de viktigste målene.
Viktigheten av denne type trening ble understreket grundig av toppidrettssjef Erlen Slokvik som innledet den teoretiske delen av dagen.
«Vi mister alt for mange i ungdomsalder pga skader, derfor er det ekstra viktig med slike økter vi hadde i dag» var hans klare budskap.
Andre gode råd fra Slokvik var blant annet å ikke hoppe over trinnene i utviklingstrappa, barn skal ikke trene som voksne.
Det er en stor fare med spesialisering for tidlig. Få bredere bevegelseserfaring og allsidighet først.
De koordinative egenskapene skiller de beste fra de andre, disse egenskapene forsvinner ved tidlig spesialisering.
Han kunne fortelle at forskning fra Sverige, viser at sen spesialisering og sen elitesatsing er felles for alle som blir gode!

Mauritz Kåshagen holdt foredrag om kosthold og kosttilskudd. Han stilte spørsmålet «Hva trenger vi» ? Og hadde selv mange av svarene.
Du kan lese foredraget i stikkordsform her

Til slutt var det presentasjon av Team Innlandet Totenbanken og informasjon rundt dette. Teamet består av 23 utøvere som alle har som mål å konkurrere med det Norske flagget «på brystet» og forplikte seg til å bidra positivt inn i teamet, på en slik måte at vi blir sterke sammen. Se laget her

Det vil bli tatt opp nye medlemmer til teamet fortløpende, se mesterskapskrav og IAAF poeng-krav (900 poeng) for å komme på Team Innlandet Totenbanken her
Husk at kravene forandres i henhold til NFIF til hver tid gjeldene mesterskapskrav i den aktuelle øvelsen/mesterskap og også at IAAF tabellen justeres. Kravene må oppnås i den alder mesterskapet er beregnet for.
Vi oppfordrer alle som har klart et av kravene og som ønsker å bli tatt opp i Team Innlandet Totenbanken om å sende inn sitt resultat til dag.kashagen@friidrett.no

Team Innlandet Totenbanken gir støtte til deltagerne for deltagelse på treningsleir og ved behov for fysikalsk behandling også forebyggende, ernæringsråd, idrettspsykologi eller ved behov for eksterne treningsråd. Se avtalen som alle deltagerne må skrive under på før de blir tatt opp i teamet, her