Trener 1 kurs_ (002).jpg

Friidrett for barn kurs -Moelv

Innlandet friidrettskrets har gleden av å invitere til introduksjonskurset «Friidrett for barn»

Trenerkurs for barn

Kurset har noe teori, men hovedvekt er på det praktiske. Friidrett for barn er en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett.

 

Del 1 er 4 klokketimer timer teori og foregår på teams tirsdag 18.april kl 18.00. Lenke blir sendt ut til de påmeldte på forhånd.

Del 2 er 3 klokketimer i Moelv, enten Skarpsno Arena eller Limtrehallen tirsdag 25.april kl 18.00

Om kurset. Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Hovedmålet for trener 1 er innlæring og deltakelse og kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosialt, psykisk, motorisk og fysisk). Hele kursplanen finner du her.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet i forhold til barns utvikling

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Påmelding innen 16.april Min idrett - Påmelding (nif.no)