Allsidighetssamling Gjøvik 2019.jpg
Foto: Dag Kåshagen

Allsidighetssamlinger slår an

Hedmark og Oppland Friidrettskretser startet med allsidighetssamlinger i høst og interessen er veldig god. At stjerner som Karsten Warholm og Amalie Iuel kommer fra mangekamp og alltid snakker varmt om allsidighet er selvfølgelig ingen ulempe.

Kretsene har også innført en egen «Allsidighetspris», og det er inngått et samarbeid om å arrangere mangekampmesterskapene i 2020, som også inkluderer noen spennende nyheter. Blant annet blir det et innlagt mangekampstevne for 13 og 14 åringer. Alt dette er positivt for interessen rundt mangekamp og allsidighet, forteller utviklingsansvarlig Dag Kåshagen.

Daglig leder i Friidrettskretsene Bård Venholen supplerer: Vi har ikke vært dyktige nok i våre kretser rundt søkelyset på mangekamp. Derfor har vi stort sett heller aldri hatt deltagere i disse mesterskapene heller. Det er jeg sikker på at det blir de kommende årene, sier Venholen. Allsidighetssamlinger er forhåpentlig starten på bedre tider for mangekamp i innlandet.

På søndagens samling i Gjøvik var det 12 fornøyde deltagere som kunne velge tre forskjellige øvelser blant de fire som sto på programmet.

Neste samling er planlagt i november i Valdres Storhall, med høyde, lengde og hekk. Siste samling før jul blir i Stangehallen 4.desember.