Logo_CMYK_pos_MogR bruk denne.jpg

KM på Molde Idrettspark

Resultater begge dager er klare

KM arrangeres i år på Molde Idrettspark. Kretsen er hovedansvarlig - med god hjelp fra klubbene i kretsen

RESULTATER DAG 1: Resultatliste - KM DAG 1.pdf - Resultatliste - stafett dag 1.pdf

RESULTATER DAG 2:  Resultatliste KM 2019 søndag (3).pdf (lengde J15 er nå med)

OBS! - alle stafetter går lørdag

Startliste - KM.pdf

Startliste - Stafett.pdf

KlubblisterKM.pdf

Tidsskjema KM 2019.pdf

Skal dere oppdage noe feil i listene - gi beskjed til mrfriidrett@friidrett.no