Årsstatistikker for Hordaland FIK 2003 - utendørs

Menn senior
(utarbeidet av Stein Fossen)

Kvinner senior
(utarbeidet av Stein Fossen)

Gutter 15-18 år
(utarbeidet av Harald Heier)

Gutter 13-14 år
(utarbeidet av Jan Fjærestad)

Jenter 13-18 år
(Utarbeidet av Inge Kristoffersen)

Menn veteran
(utarbeidet av Stein Fossen)

Kvinner veteran
(utarbeidet av Stein Fossen)

 

Årsstatistikker for Hordaland FIK 2003 - innendørs

Menn senior
(utarbeidet av Stein Fossen)

Kvinner senior
(utarbeidet av Stein Fossen)

Gutter 15-18 år
(utarbeidet av Harald Heier)

Gutter 13-14 år
(utarbeidet av Jan Fjærestad)

Jenter 13-18 år
(Utarbeidet av Inge Kristoffersen)

Menn veteran
(utarbeidet av Stein Fossen)

Kvinner veteran
(utarbeidet av Stein Fossen)