Info.png

Viktig info for deltakere i Hovedmesterskapet

Hovedmesterskapet på Jessheim nærmer seg. Vi minner om kravet til helseattest for å kunne delta samt kravet om samtykke fra foresatte for å kunne dopingteste utøvere under 18 år.

Det er noen viktige ting å huske på før neste ukes NM:

Fra 1. oktober 2022 trengs det skriftlig aktivt samtykke fra foresatte for at utøvere under 18 år kan dopingtestes. 

Deltakere i Hovedmesterskapet er imidlertid definert som toppidrettsutøvere, og for toppidretten er det et absolutt krav om at alle deltakerne som inngår i det enkelte særforbunds definerte toppidrettsbegrep skal kunne dopingtestes.

Dermed er det et absolutt krav for deltakelse i Hovedmesterskapet for utøvere under 18 år at et slikt samtykke er sendt inn. Hvis dette ikke foreligger vil man ikke kunne delta.

Les mer på ADNO sin side der du også finner samtykkeskjema.

Utfylt skjema må sendes både Mari Bjone og Antidoping Norge.

 

Det andre som er viktig å huske på er kravet om helseattest for å kunne delta i NM.