J

Etternavn

Fornavn

Født

Øvelse

Res.

År

Jacobsen

Albert

7.2.93

Lengde

7.00

-25

Jacobsen

Anders M.

27.7.80

800

1:55.44

-99

Jacobsen

Dag Ernst

30.8.51

Mara

2:36:45

-91

Jacobsen

Espen Hem

11.11.76

Diskos

46.20

-96

Jacobsen

Gorm

30.7.54

1500

3:59.8h

-74

 

 

 

3000

8:34.4h

-75

 

 

 

5000

15:04.4h

-75

Jacobsen

Johan

12.11.98

Kule

14.06

-35

Jacobsen

John Espen

13.3.61

100

11.45

-89

 

 

 

150

17.58

-89

Jacobsen

Kjell

29.11.30

10000

32:11.2h

-77

Jacobsen

Morten

1.12.50

Diskos

42.92

-68

Jacobsen

Nils Johan

24.2.63

800

1:54.86

-89

 

 

 

1500

3:46.70

-93

 

 

 

3000

8:10.91

-93

 

 

 

5000

14:36.02

-93

 

 

 

2000h

5:43.07

-91

 

 

 

3000h

8:46.32

-90

Jacobsen

Olav K.

20.3.47

100

10.9h

-68

 

 

 

200

22.4h

-68

Jacobsen

Ove

19.11.41

200

22.5h

-63

Jacobsen

Per Kristian

5.6.51

Mara

2:35:09

-83

Jacobsen

Rune

2.6.72

100

11.34

-91

Jacobsen

Sigurd

26.4.34

10000

32:05.6h

-56

Jacobsen

Svein

15.5.51

3000

8:35.0h

-76

 

 

 

5000

14:53.4h

-77

 

 

 

10000

30:57.8h

-76

Jacobsen

Øivind

21.2.42

110h

15.8h

-65

 

 

 

400h

55.3h

-65

Jacobsen

Åge

21.8.43

1500

3:58.2h

-66

 

 

 

5000

15:06.2h

-66

 

 

 

3000h

9:41.6h

-67

Jacobshaug

Tom Rune

15.12.67

Lengde

6.92

-86

Jahr

Andreas

31.10.25

Lengde

6.98

-49

 

 

 

Tresteg

14.14

-49

Jahr

Frederik

1.6.91

Høyde

2.05

-12

Jahren

Espen

25.4.66

800

1:54.69

-93

 

 

 

110h

16.19

-94

 

 

 

400h

55.34

-93

 

 

 

Høyde

1.94

-92

 

 

 

Stav

4.00

-94

 

 

 

10kamp

6.529

-94

Jahren

Tore

29.8.55

Høyde

2.00

-81

Jakobsen

Adam

27.1.90

100

11.22

-06

 

 

 

200

22.73

-06

 

 

 

300

36.58

-06

Jakobsen

Einar-André

26.7.86

100

10.87

-11

 

 

 

150

16.72

-10

 

 

 

200

21.69

-11

 

 

 

300

34.59

-11

 

 

 

400

49.74

-11

 

 

 

110h

17.11

-07

 

 

 

200h

25.57

-10

 

 

 

Stav

3.70

-13

Jakobsen

Halvor

23.9.70

Slegge

48.36

-90

Jakobsen

Jan Gunnar

23.3.72

Høyde

1.90

-90

Jakobsen

Odd

11.1.47

Spyd

65.161

-68

Jakobsen

Per Øyvind

9.12.75

800

1:54.77

-94

Jakobsen

Thomas A. Bydal

21.1.85

100

11.27

-11

 

 

 

150

17.06

-10

 

 

 

200

22.49

-12

 

 

 

300

35.88

-11

 

 

 

400

49.94

-10

 

 

 

110h

16.52

-10

 

 

 

400h

55.45

-10

Jakobsen

Tore

5.4.70

1500

3:49.5h

-91

 

 

 

3000

8:39.14

-90

Jakobsen

Vidar

30.6.61

100

10.79

-87

 

 

 

100

10.5h

-87

 

 

 

150

16.51

-90

 

 

 

200

21.64

-86

 

 

 

200

21.5h

-86

Jallow

Nickolai

3.4.91

100

10.85

-13

 

 

 

200

22.47

-13

 

 

 

300

35.07

-13

Jansen

Arild

16.10.46

10000

32:02.2h

-78

 

 

 

Mara

2:30:41

-79

Jansgård

Asbjørn

3.2.10

600

1:22.8h

-37

Janson

Kristoffer Grindedal

12.5.89

300

37.07

-06

 

 

 

400

49.38

-10

 

 

 

800

1:52.60

-10

Jansson

Per-Bjørge

4.9.43

800

1:55.4h

-63

 

 

 

1000

2:29.3h

-63

 

 

 

400h

55.7h

-63

Jarness

Åge

7.5.54

1500

3:50.8h

-76

 

 

 

3000

8:12.8h

-79

 

 

 

5000

14:09.8h

-76

 

 

 

10000

29:59.2h

-77

Jarnung

Kristian

31.7.78

3000

8:32.79

-98

 

 

 

5000

14:58.68

-00

 

 

 

10000

31:11.51

-98

 

 

 

½ mar

1:09:02

-06

 

 

 

3000h

9:17.86

-00

Jaunsen

Johan

22.9.40

Mara

2:33:02

-84

Jebsen

Nils

12.10.40

800

1:50.3yh

-65

 

 

 

1000

2:26.8h

-63

 

 

 

1500

3:47.6h

-68

 

 

 

3000

8:25.6h

-68

Jensen

Anders

9.4.40

100

10.7h

-62

 

 

 

200

21.7h

-62

Jensen

Arne-Magne

12.11.48

Slegge

50.34

-80

Jensen

Audun Bakke

22.2.98

Stav

4.22

-13

Jensen

Benjamin

13.4.75

100

10.75

-01

 

 

 

200

22.21

-00

 

 

 

300

34.8h

-00

 

 

 

400

48.27

-01

 

 

 

110h

14.03

-01

 

 

 

Høyde

2.03

-93

 

 

 

Stav

5.40

-98

 

 

 

Lengde

7.53

-05

 

 

 

Kule

14.85

-01

 

 

 

Diskos

45.56

-03

 

 

 

Spyd

64.33

-05

 

 

 

10kamp

8.160

-99

Jensen

Bjørn

12.7.54

300

37.1h

-82

 

 

 

400

50.10

-81

 

 

 

400

49.9h

-81

 

 

 

800

1:53.15

-81

 

 

 

1500

3:57.4h

-81

 

 

 

110h

16.79

-80

 

 

 

200h

25.42

-81

 

 

 

400h

53.75

-83

 

 

 

400h

53.0h

-78

 

 

 

Lengde

6.82

-81

Jensen

Bjørn Ingvar

7.1.66

3000h

9:45.8h

-87

Jensen

Christian

30.1.81

400

50.57

-02

 

 

 

800

1:54.36

-02

Jensen

Dag

10.5.63

800

1:51.06

-86

 

 

 

1500

3:48.0h

-84

Jensen

Ingar

25.8.10

100

10.9h

-35

Jensen

Lars Inge

8.5.85

100

11.22

-11

 

 

 

200

23.23

-11

Jensen

Lasse

23.9.67

400

50.22

-93

 

 

 

800

1:50.52

-89

 

 

 

1500

3:47.16

-93

 

 

 

3000

8:38.10

-91

Jensen

Martin

3.1.42

100

10.9h

-64

 

 

 

110h

15.0h

-62

 

 

 

400h

54.2h

-64

 

 

 

Lengde

6.82

-64

 

 

 

Tresteg

16.27

-65

Jensen

Oddmund

26.9.28

3000

8:39.2h

-61

 

 

 

5000

15:02.4h

-61

 

 

 

10000

31:45.6h

-63

Jensen

Ole Eilif

28.11.63

110h

15.51

-85

 

 

 

110h

15.3h

-85

 

 

 

Høyde

2.03

-83

Jensen

Per

5.2.38

Spyd

61.211

-60

Jensen

Pål E.

1.10.70

Stav

3.60

-87

Jensen

Roger

19.1.58

800

1:54.4h

-78

 

 

 

1500

3:58.3h

-80

 

 

 

3000h

9:56.89

-81

Jensen

Roger

15.11.72

100

11.22

-96

 

 

 

150

16.97

-92

 

 

 

200

22.71

-91

 

 

 

200

22.3h

-91

 

 

 

300

37.00

-90

Jensen

Roy

4.4.63

5000

15:05.9h

-88

 

 

 

½mar

1:10:13

-88

Jensen

Tom Einar

15.11.70

150

17.4h

-87

 

 

 

Tresteg

14.09

-87

Jensen

Trond

1.1.45

Høyde

1.93

-66

Jensen

Trygve

23.11.45

110h

16.14

-84

 

 

 

110h

15.0h

-65

 

 

 

400h

54.4h

-65

 

 

 

Tresteg

13.80

-65

Jenssen

Eivind

8.8.88

200

22.98

-13

 

 

 

400

49.12

-10

 

 

 

800

1:49.06

-09

 

 

 

1500

3:45.32

-09

Jenssen

Harald

28.9.41

3000

8:32.0h

-68

 

 

 

5000

14:46.6h

-68

 

 

 

10000

31:05.6h

-68

 

 

 

3000h

9:19.2h

-68

Jenssen

Jens N.

10.12.56

800

1:54.7h

-82

 

 

 

1500

3:58.3h

-81

 

 

 

1mile

4:18.1h

-86

Jenssen

Olav

11.5.62

Kule

18.20

-89

 

 

 

Diskos

66.28

-89

 

 

 

Slegge

59.58

-90

 

 

 

Spyd

63.801

-85

 

 

 

Kast5k

3503p

-03

Jenssen

Svein Erik

18.3.37

Høyde

1.93

-57

Jeremiassen

Harald

23.9.71

100

11.34

-91

Jernberg

Anders

13.3.71

200

22.96

-90

 

 

 

300

36.91

-91

 

 

 

400

50.98

-90

Jernberg

Fredrik

6.7.77

200

23.26

-97

 

 

 

400

51.26

-97

Jernsletten

Per

11.4.36

Mara

2:36:24

-85

Jevne

Jørn

15.7.64

150

17.50

-93

 

 

 

200

23.40

-95

 

 

 

400

50.89

-91

Jevne

Magnus

5.3.12

Høyde

1.90

-39

Joakimsen

Atle

27.4.55

1500

3:58.9h

-76

 

 

 

3000

8:31.5h

-82

 

 

 

5000

14:30.61

-85

 

 

 

10000

30:00.32

-85

 

 

 

½mar

1:04:59

-86

 

 

 

Mara

2:15:57

-86

Joakimsen

Oddmund

3.6.45

800

1:53.6h

-69

Johannesen

Aksel I.

22.12.57

3000h

9:59.6h

-86

Johannesen

Hjalmar

24.5.07

400

48.6h

-35

 

 

 

600

1:21.2h

-37

 

 

 

800

1:52.1h

-35

Johannesen

Johan

20.4.98

Lengde

7.11

-19

 

 

 

Tresteg

14.18

-18

Johannesen

Tom

29.1.53

600

1:23.9h

-68

Johannessen

Anders

10.9.82

Slegge

49.39

-04

Johannessen

Asle

8.9.52

1time

17.185

-81

 

 

 

20000

69:49.0h

-81

 

 

 

Mara

2:34:46

-82

Johannessen

Bernt

5.5.39

100

10.9h

-59

 

 

 

Lengde

7.21

-59

Johannessen

Bjørn

2.6.28

100

10.9h

-48

Johannessen

Espen

6.2.64

400h

56.86

-84

Johannessen

Frank Roger

10.3.59

100

11.38

-86

 

 

 

200

22.84

-84

 

 

 

110h

15.30

-84

 

 

 

110h

15.3h

-81

 

 

 

200h

25.44

-81

 

 

 

200h

25.4h

-78

 

 

 

Høyde

2.08

-80

 

 

 

Lengde

7.39

-83

 

 

 

Tresteg

14.23

-77

Johannessen

Gudbrand

17.5.50

Høyde

1.90

-69

Johannessen

Håkon

16.3.71

800

1:54.6h

-91

 

 

 

1500

3:55.66

-92

 

 

 

3000

8:35.60

-89

 

 

 

2000h

5:50.74

-91

 

 

 

3000h

9:14.39

-94

Johannessen

Jan Helge

21.11.40

Spyd

62.311

-59

Johannessen

Jens Arild

23.4.61

100

11.05

-79

 

 

 

100

10.8h

-79

 

 

 

200

21.74

-79

 

 

 

200

21.6h

-80

 

 

 

400

50.73

-80

 

 

 

Lengde

6.97

-79

 

 

 

10kamp

6.036

-81

Johannessen

John Egil

14.10.76

100

10.76

-96

 

 

 

200

21.63

-96

 

 

 

400

49.75

-96

Johannessen

Kim

9.3.75

Høyde

1.91

-92

Johannessen

Lars

9.5.51

1time

17.409

-75

 

 

 

20000

69:39.2h

-75

 

 

 

100km

8:35:26

-77

 

 

 

3000h

9:44.0h

-74

Johannessen

Ragnar

19.3.18

3000h

9:58.0h

-48

Johannessen

Torgeir

27.10.67

Tresteg

13.89

-87

Johannessen

Torgeir

21.4.83

200

23.09

-01

Johannson

Johan

4.1.34

110h

15.3h

-54

 

 

 

Lengde

6.86

-60

 

 

 

Tresteg

13.93

-54

Johansen

Andreas Ø.

19.6.81

150

17.28

-02

 

 

 

200

23.01

-04

 

 

 

400

49.54

-04

 

 

 

600

1:23.16

-03

 

 

 

800

1:54.03

-02

Johansen

Asle Geir

29.9.54

800

1:54.4h

-81

Johansen

Bjørn

17.12.70

100

11.09

-92

 

 

 

100

10.8h

-93

 

 

 

150

16.76

-97

 

 

 

200

22.11

-93

 

 

 

300

35.49

-91

 

 

 

400

48.30

-94

Johansen

Bjørn Holm

Se Holm Johansen, Bjørn

Johansen Myrland

Brynjulf

24.12.42

10000

32:27.2h

-75

Johansen

Cato Aas

3.3.75

Stav

3.50

-91

Johansen

Dag

28.4.50

Kule

15.92

-70

 

 

 

Diskos

44.28

-71

Johansen

Egil

18.8.54

5000

14:35.0h

-77

 

 

 

10000

30:34.0h

-80

 

 

 

½ mar

1:04:43

-82

 

 

 

Mara

2:21:12

-82

 

 

 

3000h

9:18.3h

-79

Johansen

Erik

22.3.89

100

11.35

-09

 

 

 

200

23.03

-07

Johansen

Erling

29.3.79

200

23.04

-97

 

 

 

200

23.0h

-97

 

 

 

300

36.87

-98

 

 

 

400

50.17

-97

Johansen

Finn Bjørge

14.11.54

1500

3:59.6h

-73

Johansen

Frank

19.7.66

100

11.43

-89

Johansen

Fredrik H.

25.6.16

Lengde

6.80

-39

Johansen

Frode

8.8.72

Kule

15.68

-92

Johansen

Gunvald

17.3.34

Diskos

44.70

-57

Johansen

Helge

14.6.61

800

1:53.0h

-83

 

 

 

1500

3:58.7h

-83

Johansen

Helge Stray

13.8.14

100

10.9h

-40

Johansen

Henning

22.1.81

200h

27.68

-97

 

 

 

Tresteg

14.86

-03

Johansen

Henry

13.5.24

100

10.7h

-49

 

 

 

200

21.9h

-50

 

 

 

400

49.5h

-49

Johansen

Håkon

16.4.34

Slegge

54.29

-63

Johansen

Håvard F.

23.1.68

Kule

14.15

-94

 

 

 

Spyd

78.38

-94

Johansen

Jim

29.3.53

1500

3:53.4h

-77

 

 

 

3000

8:13.0h

-78

 

 

 

5000

13:53.6h

-78

 

 

 

10000

29:07.4h

-78

 

 

 

Mara

2:27:25

-85

 

 

 

3000h

9:03.2h

-75

Johansen

John

26.2.83

100

10.9h

-08

Johansen

John Ivar

26.7.69

200

23.01

-88

Johansen

Jon Eigil

9.3.48

1500

3:53.6h

-74

Johansen

Jørgen Hasle

24.1.86

100

11.38

-06

 

 

 

200

22.69

-08

 

 

 

300

35.16

-08

 

 

 

400

48.15

-08

 

 

 

600

1:18.8h

-10

 

 

 

800

1:48.83

-10

 

 

 

1500

3:56.34

-09

 

 

 

400h

55.94

-09

Johansen

Ketil

24.10.69

800

1:55.04

-94

Johansen

Kjell

25.12.24

800

1:55.4h

-51

 

 

 

1500

3:56.0h

-51

Johansen Sandåker

Kjell

Se Sandåker, Kjell Johansen

Johansen Falkegård

Kjetil

Se Falkegård, Kjetil Johansen

Johansen

Knut

5.8.56

Høyde

1.97

-77

Johansen

Kristian

11.3.16

Diskos

48.82

-53

Johansen

Kåre

17.6.48

800

1:54.2h

-69

 

 

 

1500

3:51.0h

-74

 

 

 

3000

8:23.4h

-71

 

 

 

5000

14:42.6h

-72

 

 

 

10000

30:38.4h

-73

 

 

 

3000h

9:47.8h

-74

Johansen

Leif

25.8.25

Diskos

44.93

-50

 

 

 

Slegge

47.95

-59

Johansen

Markus Olaves

1.6.95

200

23.17

-13

 

 

 

400

50.76

-13

Johansen

Martin

23.9.88

100

11.25

-09

 

 

 

200

22.96

-09

 

 

 

300

37.08

-09

Johansen

Olaf

26.4.57

200

22.99

-79

 

 

 

110h

14.49

-79

 

 

 

110h

14.4h

-78

 

 

 

200h

24.4h

-76

 

 

 

400h

55.4h

-76

Johansen

Per Erik

12.11.41

Lengde

6.80

-63

 

 

 

Tresteg

14.45

-66

 

 

 

Spyd

60.171

-64

 

 

 

5-kamp

3.331

-64

Johansen

Per Jonny

8.10.47

5000

15:08.7h

-80

 

 

 

10000

31:43.8h

-80

 

 

 

3000h

9:45.5h

-78

Johansen

Pål

28.3.67

110h

15.69

-89

 

 

 

400h

57.28

-88

Johansen

Ragnar

22.12.25

800

1:54.0h

-48

 

 

 

400h

56.4h

-48

Johansen

Rolf

2.7.10

Tresteg

14.27

-32

Johansen

Rune

24.4.68

400

49.53

-87

 

 

 

800

1:49.70

-89

 

 

 

1000

2:25.42

-91

 

 

 

1500

3:46.12

-93

 

 

 

3000

8:36.92

-85

Johansen

Rune

13.1.68

Høyde

2.00

-87

Johansen

Rune

13.4.80

Kule

15.65

-03

 

 

 

Diskos

50.80

-03

 

 

 

Slegge

55.17

-02

Johansen

Sjur

14.5.46

400h

56.3h

-68

Johansen

Svein

10.5.48

Stav

3.70

-66

Johansen

Terje

1.8.54

800

1:52.9h

-79

 

 

 

1500

3:48.9h

-80

 

 

 

3000

8:26.6h

-76

 

 

 

5000

15:03.1h

-80

 

 

 

10000

31:40.4h

-76

 

 

 

3000h

9:54.0h

-74

Johansen

Terje

19.1.66

200

22.99

-88

Johansen

Terje

26.4.70

100

11.29

-88

Johansen

Tom-Roger

11.12.59

10000

31:53.84

-95

 

 

 

½mar

1:09:59

-96

Johansen

Tor

17.10.48

Lengde

6.89

-71

 

 

 

Tresteg

15.15

-71

Johansen

Zakken

10.4.04

Diskos

44.03

-30

Johansen

Øivind

4.9.35

Kule

14.09

-63

Johansen

Øystein

12.2.56

1500

3:59.4h

-79

 

 

 

3000

8:39.3h

-79

 

 

 

3000h

9:33.3h

-79

Johanson

Freddy

28.8.44

100

10.8h

-68

 

 

 

200

22.5h

-66

Johnsen

Andreas

27.1.43

Slegge

42.60

-68

Johnsen

Espen

25.7.83

Høyde

1.90

-01

Johnsen

Finn Tysland

16.4.80

100

11.40

-99

 

 

 

200

22.85

-98

 

 

 

Lengde

7.50

-00

 

 

 

Tresteg

14.47

-01

Johnsen

Gaute Floer

3.4.80

400

50.59

-01

Johnsen

Henrik

7.2.86

100

10.61

-07

 

 

 

200

21.59

-07

 

 

 

300

36.94

-03

 

 

 

400

49.13

-08

 

 

 

400h

58.93

-07

Johnsen

Joachim Prøsch

28.5.72

100

11.42

-95

 

 

 

200

22.81

-96

 

 

 

300

35.53

-95

 

 

 

400

49.56

-96

 

 

 

400

49.5h

-95

 

 

 

110h

15.79

-93

 

 

 

110h

15.5h

-95

 

 

 

300h

38.54

-94

 

 

 

400h

52.72

-95

 

 

 

Lengde

6.86

-96

 

 

 

Tresteg

13.90

-93

 

 

 

10kamp

6.084

-95

Johnsen

Johan

27.1.93

100

10.7h

-19

Johnsen

John Kr.

5.6.44

Lengde

7.16

-74

 

 

 

Tresteg

15.11

-74

Johnsen

Jørn

30.1.68

200

23.24

-87

 

 

 

400

49.71

-87

Johnsen

Kjell Ove

4.2.49

110h

16.0h

-67

 

 

 

400h

56.2h

-68

 

 

 

Lengde

7.10

-66

 

 

 

Tresteg

14.13

-66

Johnsen

Knut Erik

23.2.80

Høyde

1.97

-98

Johnsen

Magne

11.2.57

10000

32:09.25

-89

 

 

 

½mar

1:08:24

-89

Johnsen

Martin Hefre

17.4.88

3000

8:37.32

-10

Johnsen

Morten Franck

8.1.67

Høyde

1.95

-84

Johnsen

Oddvar

20.8.42

Spyd

73.091

-61

Johnsen

Per

2.5.46

200

22.4h

-69

 

 

 

400

49.7h

-69

Johnsen Bechstrøm

Rolf Arne

Se Bechstrøm, Rolf Arne Johnsen

Johnsen

Rune

12.2.55

Mara

2:37:21

-83

Johnsen

Sjur

20.6.91

Slegge

48.31

-29

Johnsen

Stian

5.3.85

300

37.3h

-02

Johnsen

Stian Alexander

5.8.90

200

23.19

-10

 

 

 

300

37.34

-09

Johnsen

Ståle

23.4.72

200

23.21

-92

 

 

 

400

50.69

-92

Johnsen

Svein

13.11.42

100

10.6h

-59

 

 

 

200

22.2h

-62

Johnsen

Terje

6.5.65

800

1:51.18

-86

 

 

 

1000

2:24.66

-86

 

 

 

1500

3:47.92

-90

 

 

 

1mile

4:11.18

-91

 

 

 

3000

8:07.24

-91

 

 

 

5000

14:18.05

-90

 

 

 

10000

29:11.1h

-91

 

 

 

2000h

5:55.37

-85

 

 

 

3000h

9:14.92

-90

Johnsen

Tom

23.9.63

Kule

15.34

-82

 

 

 

Diskos

42.40

-81

 

 

 

Slegge

42.50

-81

Johnsen

Tommy

29.9.66

400

49.83

-87

 

 

 

400

49.8h

-87

 

 

 

800

1:52.04

-87

Johnsen

Tor Einar

11.2.47

400

49.9h

-67

Johnsen

Torbjørn

15.9.62

3000

8:33.78

-95

 

 

 

5000

14:40.98

-87

 

 

 

10000

30:46.59

-91

 

 

 

½mar

1:07:36

-95

 

 

 

Mara

2:29:58

-94

 

 

 

3000h

9:26.08

-91

Johnsen

Tore

5.5.61

Kule

14.89

-84

 

 

 

Diskos

45.58

-85

 

 

 

Slegge

73.86

-84

 

 

 

Vekt

23.94

-84

Johnsen

Tore

31.12.80

100

11.20

-97

 

 

 

200

23.07

-97

Johnsen

Vidar

10.6.69

Kule

13.89

-89

Johnsen Solbakk

Kurt-Ivar

30.11.67

3000h

9:58.79

-92

Johnsgård

Jan Ole

25.6.59

1500

3:59.0h

-79

Johnson

Marcel

24.10.69

100

11.45

-91

Johnson

Stein

20.10.21

Kule

13.94

-50

 

 

 

Diskos

50.33

-52

Johnsrud

Hans Martin

7.1.80

400

50.18

-98

 

 

 

600

1:24.61

-99

 

 

 

800

1:52.30

-98

 

 

 

1500

3:57.34

-01

Johre

Sondre

28.8.93

200

23.19

-12

Jokstad

Even G.

7.5.82

Stav

3.50

-98

Joleik

Jostein

25.7.32

1500

3:58.4h

-58

 

 

 

3000

8:38.6h

-56

Jonassen

Thor Magne

16.3.47

Slegge

47.14

-85

Jonassen

Øystein

16.9.80

100

11.13

-99

 

 

 

200

22.64

-99

Jonsbu

Egil

12.9.66

3000

8:34.2h

-89

 

 

 

5000

14:51.17

-91

 

 

 

10000

31:36.1h

-91

 

 

 

3000h

9:30.8h

-91

Jonset

Nils

2.6.41

1500

3:57.2h

-64

 

 

 

3000

8:39.0h

-64

 

 

 

5000

15:04.0h

-64

Jorddal

Stein Åge

30.7.53

1500

3:54.9h

-78

 

 

 

3000

8:38.8h

-78

Jordfald

Kolbjørn

8.8.37

Spyd

65.381

-70

Jorås

Per

26.10.52

10000

31:41.6h

-77

 

 

 

½ mar

1:10:21

-86

 

 

 

Mara

2:35:08

-81

 

 

 

3000h

9:47.8h

-76

Josefsen

Erik

4.10.77

600

1:23.34

-04

 

 

 

800

1:55.44

-04

Jostad

Pål

25.1.84

100

11.26

-09

 

 

 

150

16.97

-04

 

 

 

200

22.41

-08

 

 

 

300

35.56

-06

 

 

 

400

49.36

-08

 

 

 

600

1:22.9h

-02

 

 

 

300h

40.53

-03

 

 

 

400h

55.71

-03

 

 

 

Lengde

7.18

-07

 

 

 

Tresteg

14.11

-07

 

 

 

10-kamp

5.858

-06

Juel

Niels Gunnar

14.2.57

Stav

4.10

-78

Juel Pedersen

Einar

21.10.45

800

1:54.5h

-68

Julshamn

Sigmund

15.12.41

10000

32:25.0h

-70

Jurs

Morten

16.1.60

400

49.38

-84

 

 

 

400

49.2h

-84

 

 

 

800

1:47.51

-85

 

 

 

1000

2:22.32

-86

 

 

 

1500

3:44.8h

-84

 

 

 

5000

15:08.8h

-86

Justad

Rolf

8.4.47

Slegge

43.34

-72

Justad

Tore

13.10.46

1500

3:57.5h

-73

 

 

 

3000

8:19.8h

-72

 

 

 

5000

14:18.8h

-71

 

 

 

10000

29:18.0h

-72

 

 

 

Mara

2:31:09

-83

 

 

 

3000h

9:14.0h

-72

Juul

Erling

14.2.97

100

10.8h

-21

 

 

 

Tresteg

14.83

-20

Jæger

Jan Henrik

31.8.18

Slegge

45.47

-54

Jæger

Jan Knag

11.4.44

Slegge

47.80

-64

Jæger

Lars Martin

31.10.68

Stav

3.70

-90

 

 

 

Kule

16.87

-91

 

 

 

Diskos

47.22

-91

 

 

 

Slegge

58.22

-90

 

 

 

Vekt

15.66

-99

 

 

 

Kast5k

3241p

-04

Jæger Hansen

Knut

Se Hansen, Knut Jæger

Jønsberg

Dag

29.5.63

400

49.56

-87

 

 

 

400

49.2h

-87

 

 

 

800

1:51.60

-87

 

 

 

1000

2:30.0h

-85

 

 

 

1500

3:52.1h

-86

 

 

 

3000

8:29.4h

-86

Jørgensen

Arne

18.11.50

Stav

3.52

-73

Jørgensen

Finn Ole

11.3.49

10000

32:07.4h

-75

 

 

 

Mara

2:34:49

-81

Jørgensen

Gunnar

16.5.43

800

1:54.8h

-69

Jørgensen

Jan Åke

8.5.71

400

50.18

-89

 

 

 

800

1:53.6h

-89

 

 

 

1500

3:58.44

-89

Jørgensen Forbergskog

Martin

Se Forbergskog, Martin Jørgensen

Jørgensen

Nils

1.8.50

400

50.0h

-71

Jørgensen

Olav

28.3.49

Lengde

6.90

-71

Jørgensen

Ole Petter

30.4.51

800

1:55.2h

-71

Jørgensen

Per

27.11.40

200

22.4h

-64

 

 

 

400

49.5h

-64

 

 

 

400h

55.6h

-64

Jørgensen

Reidar

5.10.04

1500

3:56.5h

-33

 

 

 

3000

8:39.4h

-29

 

 

 

5000

15:07.8h

-30

Jørgensen

Rune

30.6.61

Høyde

2.01

-78

Jørgensen

Steinar

20.11.50

Spyd

68.481

-74

Jørgensen

Tor Henning

23.10.61

Slegge

48.04

-88

Jørgenvåg

Jorleif

18.6.65

110h

17.05

-86

 

 

 

Høyde

1.92

-85

Jørstad

Nils

27.6.52

Høyde

1.91

-70

Jørstad

Terje

26.11.68

110h

14.61

-92

 

 

<