Upper body liten.jpg

Trenerkurs

TRENERKURS ATHLETIX TRENER

Hovedmål:

Hovedmålet med kurset er å utdanne Athletix-trenere som kan organisere og drive Athletix-trening i sin egen friidrettsklubb.

Delmål og virkemidler:

 • Å inspirere trenere til å spre idrettsglede til ungdom, gjennom erfaringsutveksling og workshop med andre trenere.
 • Å inspirere til variasjon og effektive økter gjennom praktiske eksempeløkter som de selv får prøve.
 • Å gjøre trenerne gode til å tilpasse treningen til personer med ulike utgangspunkt.
 • Å gi trenerne praktiske verktøy for hvordan de kan følge opp enkeltindivider i en stor gruppe.
 • Å utvikle trenere som i større grad klarer å forsterke mestringsgleden hos utøverne sine.

Læringsmål:

Treneren skal ved fullført kurs ha grunnleggende kunnskap om og innsikt i:

 • Trening for ungdom, både styrke, mobilitet og utholdenhetstrening
 • Organisering og treningsledelse for en gruppe ungdom hvor motivasjon er hovedfokus
 • Opparbeide seg praktisk erfaring med morsomme, moderne og effektive treningsformer for ungdom
 • Ha evne til å gjøre individuelle tilpasninger av øvelser og økter

Målgruppe:

Tidligere utøvere, trenere eller andre med interesse for å holde ungdom i aktivitet i friidrettsklubben selv om de ikke lenger ønsker å konkurrere. Trenere som allerede har ansvar for en Athletix-gruppe i klubben.

Omfang og gjennomføring:

Total varighet 13 timer, fordelt slik:

 • Med lærer, teori og praksis, 8 timer
 • E-læringskurs, 2 timer
 • Praksis, 3 timer

Forkunnskaper:

Ingen spesielle forkunnskaper kreves, men det er en fordel om deltakeren har grunnleggende kunnskaper innen treningsledelse og enten har realkompetanse eller fagkompetanse innen treningsfaget.

Krav for å bli trener i Athletix:

For å bli sertifisert Athletix-trener gjelder følgende:

 • Nedre aldersgrense for å få sertifisering: 18 år.
 • Aktiv deltagelse i 100 % av undervisningen
 • Gjennomført E-læringskurs (2 timer hvorav man får fritak for modulene man har fullført tidligere).
 • Fullført praksisoppgave 3 timer

Ønsker du eller klubben din Athletix trenere?

Ta kontakt med Veslemøy Hausken Sjöqvist: