Du er her: Skip Navigation LinksNorges Friidrettsforbund > Lisens > For arrangører

For arrangører

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Det er arrangørens ansvar å kreve inn lisens, og arrangøren står fritt til å bruke de påmeldingssystemene de måtte ønske.

For å forenkle dette arbeidet har NFIF i samarbeid med Cotech AS utviklet et eget system for påmelding, lisensinnkreving og online betaling (klar 01.01.2014). Dersom arrangøren velger å bruke Norges Friidrettsforbunds utviklede arrangementssystem, vil lisens automatisk bli innkrevet, og arrangøren trenger ikke gjøre denne jobben. Formålet er å tilby arrangørene et godt verktøy for å administrere arrangementet, og unngå ekstraarbeid med lisens. Se mer informasjon om systemet i avsnittet under. 

Innkreving av engangslisens
Ved bruk av andre betalingssystemer enn den som blir levert av Norges Friidrettsforbund, ved etteranmeldinger og ved påmeldinger ved start er arrangøren forpliktet til å foreta lisenssjekk. Dersom deltaker ikke har helårslisens,  skal arrangøren innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres. 

Innbetaling av engangslisens etter gjennomført arrangement

Så fort som mulig, og senest innen 14 dager etter arrangementet skal betaling for engangslisenser være gjennomført fra arrangørens side. Elektronisk skjema for rapportering av engangslisenser finnes på; https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/stevnerapportmosjon/

 

Kjøp av helårslisens
Helårslisens betales også gjennom det elektroniske arrangementssystemet., http://mosjon.friidrett.no/lisens   Alle som vil ha helårslisens må ha medlemskap i lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund. Deltakere som har løst helårslisens i løpet av de to siste sesongene, får automatisk tilsendt betalingsinformasjon for ny lisens.

Påmeldingssystem for mosjonsarrangement
Det er utarbeidet et nytt arrangementssystem for mosjonsløp gjennom leverandøren Cotech AS som er leverandør av blant annet deltaker.no.

http://mosjon.friidrett.no

Arrangementssystemet gir arrangørene enkel mulighet til å approbere mosjonsarrangement og få tilgang til terminlister, nettside og påmeldings- og betalingsmuligheter. I dette systemet er det også en automatisert lisenssjekk og mulighet for betaling av lisens. I systemet tilrettelegger NFIF for at det kan tilbys konkurransedyktige priser.

Priser per transaksjon for online betaling er kr 6,31 (inkl. MVA)  i påmeldingstransaksjon + 1,5 % av kjøpesummen (normalpris fra Cotech/DNB er kr 10 + 2,5 %).

Påmeldingssystem for banearrangement
For innmelding, påmelding og betaling av arrangementer på bane (konkurranse på bane krever helårslisens) er det dagens system gjennom SportsAdmin som skal benyttes. Lisens vil administreres gjennom nytt system. 

Kontroll av helårslisens for arrangører
Det er arrangørens ansvar å kontrollere at deltaker har lisens ved start. For alle banearrangementer er det krav om at utøvere som stiller i aldersklasse 13 år og eldre har helårslisens.

Det er utviklet en elektronisk base over lisensinnehavere som du finner her.

Arrangører med eget påmeldingssystem kan ta kontakt med Cotech mer informasjon om for integrasjon mot databasen.

Dersom deltaker i mosjonsarrangement ikke har helårslisens, skal arrangøren innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres.

Innbetaling av engangslisens etter gjennomført arrangement

Så fort som mulig, og senest innen 14 dager etter arrangementet skal betaling for engangslisenser være gjennomført fra arrangørens side. Elektronisk skjema for rapportering av engangslisenser finnes på; https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/stevnerapportmosjon/

Tilbakebetaling av engangslisens til utøvere som har helårslisens, men som har blitt belastet for engangslisens integrert i startkostnad

Noen arrangører har i 2014 valgt å integrere engangslisens i startavgiften for sitt arrangement. For utøvere som har helårslisens, og som ønsker å få refundert engangslisensen er det utviklet en elektronisk løsning for dette. Denne finner du på; https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/tilbakebetalinglisens/

Arrangørforsikring
Alle arrangement som er terminlistefestet har funksjonærforsikring (se vilkår her), samt ansvarsforsikring.  Arrangør vil da være dekket for det ansvaret som vil tilkomme dersom arrangøren kommer i et rettslig erstatningsansvar overfor tredjeperson. Dette vil si dersom noen ansvarlige for arrangementet gjør en feil som fører til et økonomisk ansvar i henhold til ting eller person.
 
Eksempelvis:
• En uoppmerksom dommer som ikke ser at det oppholder seg noen i kastsektoren ved kastøvelser
• Flyvende redskap som kommer på avveie uten at det burde vært det, dvs. som følge av feil fra arrangøren
• Tilskuere som blir skadet fordi en provisorisk tribune raser sammen
• Dersom en løypevakt viser løpere utfor et stup i stedet for i riktig retning

En ansvarsforsikring dekker det som virker utenkelig, men når det først skjer en skade, så kan det bli snakk om høye beløp.


 


 

 

 

Norsk Friidrett - Ullevål Stadion, 0840 Oslo - Tlf 21 02 90 00 - Kontakt oss