Egenandel

Styret i NFIF har i møte 2. desember 2022 vedtatt satsene for egenandel for 2023 som er ført i dette kriteriesettet.

Dette innebærer 2000 kroner for tiltak i Norden, 4000 kroner for tiltak i Europa (ordinære mesterskap), 2000 kroner for tiltak i Europa over kun en helg og 6000 kroner i verden ellers.

Unntatt er senior EM innendørs, ETCH Silesia, VM Budapest og WPA VM Paris.