Gjenbruksforum - artikkelbilde.jpg

NFIF med gjenbruksside på Facebook

Sammen med Helthjem åpner vi et forum på vår Facebook-side hvor du kan selge, kjøpe, bytte, gi bort og låne alt innen friidrettsutstyr. Målet er klart: Økt gjenbruk skal sørge for at vi senker økonomi som barriere, får flere med inn i organisert friidrett, skaper mindre utstyrspress og at vi tar enda mer ansvar for miljøet og et bærekraftig forbruk.

Norsk Friidretts Gjenbruksforum er nå åpnet, og vi ønsker at så mange ønsker å bidra til økt gjenbruk. Gi bort en løpesekk eller selge en løpevest du ikke bruker lenger? Høre om noen i nærområdet har en diskos de kan selge? Kjøpe piggsko til en sønn eller datter som vil teste sprint? Takhøyden er stor og terskelen skal være lav. Absolutt alt av friidretts- og løpeutstyr og tøy som kan selges, kjøpes, byttes, gis bort og lånes passer inn her.

Hvorfor et gjenbruksforum?
En undersøkelse i regi av NIF viste at 93 prosent oppga at det er viktig med gjenbruk av sportsutstyr. Av de spurte svarte hele 47 prosent at de har kjøpt brukt sportsutstyr eller sportstøy i løpet av det siste året. Vi har i den forbindelse innsett at vi burde lagt mer til rette for gjenbruk, og kommunisert viktigheten av det, enn hva vi har gjort til nå – særlig i en tid hvor utstyrsjag og økte kostnader i barne- og ungdomsidretten har vært en bekymring for mange.

Vi synes på ingen måte at Norsk Friidrett gjør for lite, eller at friidrett er en utstyrsversting, men vi ønsker å gjøre mer enn det vi legger til rette for i dag og rette et fokus mot viktigheten av gjenbruk og et bærekraftig forbruk. Som selger kan du tjene en slant og som kjøper er det mye penger spart på å kjøpe brukt. Vi er helt sikre at det er mange ting som støver bort i en kjeller som noen andre kan ha bruk for.

Ved å opprette forumet ønsker vi å inspirere til at flere benytter seg av gjenbruk. I tillegg har vi et uttalt mål om å være et forbilde og en tydelig stemme innen idrettens påvirkning på miljøet og senke økonomi som barriere slik at vi kan skape «Friidrett for alle – hele livet!»

Økt tilgjengelighet - lavere terskel
Vi har lagt gjenbruksforumet til Facebook, hvor vi vet at flere av våre følgere og medlemmer er, slik at det senker terskelen og øker tilgjengeligheten for å være med. Ved å samarbeide med Helthjem ønsker vi å senke terskelen for gjenbruk ytterligere. Som selger er alt du trenger å legge din gjenstand ferdig pakket utenfor døren med hentekoden. Og som kjøper får du gjenstanden din levert på dørmatten.

gjenbruksforum banner.jpg

Hvordan kan du og din klubb bidra?
Mange klubber har sine egne varianter av et gjenbruksforum og med vårt så skaper vi et nasjonalt nedslagsfelt. Dersom dere ikke har en form for tilretteleggelse av gjenbruk oppfordrer vi dere klubber til å åpne egne forum – være seg å låne, selge/kjøpe eller bytte. Vi oppfordrer også både klubber og trenere til å være tydelige i kommunikasjonen med utøvere og foreldre rundt å begrense mengden utstyr og kostnaden på utstyr.

Takk for hjelpen. Heia Norsk Friidrett og økt gjenbruk!