Vedlikehold av baner

Vedlikehold er viktig for at man skal ha glede av et friidrettsanlegg over mange år. Det foreligger en veiledning for slikt arbeid. Vi viser dessuten til informasjon om norsk standard for vedlikehold lenger ned på denne siden.

Linker til firmaer som tar på seg dyprensing finner du her. Også baneleggerne tar på seg å dyprense anlegg.

Byggenærings Forlag har utgitt en undervisnings-og referansebok om drift og vedlikehold av idrettsanlegg. ISBN 978-82-8021-096-8.

Det finnes dessuten en norsk standarder for drift og vedlikehold å forholde seg til: Norsk Standard NS 3420-Z:2011. I denne finnes en egen delstandard for sommerdrift av idrettsanlegg: NS3420-ZJ:2011.

Også en europeisk standard finnes: prEN 14904:2006.