Merking av banen

En friidrettsbane skal merkes etter IAAFs internasjonale merkeplan (2008) som kan lastes ned fra: http://www.iaaf.org/competitions/technical/regulations/index.html 


I tillegg kommer en rekke nasjonale hekkemerker for aldersbestemte klasser (2004). Det tilkommer også noen nasjonale løpsøvelser. Disse skal inkludere 40 meter, 60 meter, 300 meter, 1500 meter hinder, 1000 meter stafett og 4x60 meter stafett. Utover dette kan byggherren bestemme ytterligere merker.


Leverandøren skal i forbindelse med leveranse av bane lever en merkeplan som er komplett for den spesifikke banen.