Friidrettshallforum

Friidrettshallforum er et forum for samling av utbyggere av friidrettshaller, for gjensidig utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Forumets formål er å tilføre utbyggerne kunnskap om friidrettshaller og å veilde utbyggere.

På denne side legges et notat fra hvert møte. Notatet vil, der det er relevant, inneholde linker til presentasjoner og dokumenter, som kan fritt lastes ned. 

Friidrettshallforum er et forum for samling av utbyggere av friidrettshaller, for gjensidig utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Forumets formål er å tilføre utbyggerne kunnskap om friidrettshaller og å veilde utbyggere. 

På denne side legges et notat fra hvert møte. Notatet vil, der det er relevant, inneholde linker til presentasjoner og dokumenter, som kan fritt lastes ned.

2015

Utfordringene i Steinkjerhallen - Roy Saugestad (PowerPoint)

Spillemidler og programsatsingsoprdningen i årenes som kommer - Ole Fredriksen, KUD (PowerPoint)

Marienlystprosjektet i Drammen - Geir Skinnes (PowerPoint)

Statusrapport fra Grimstad - Roar Flatland (PowerPoint)

Statusrapport fra Nes - Ole Kr. Kaurstad (PowerPoint)

Friidrettshall Telemark, argumenter - Mette Dale (PowerPoint)

Status hall i Grenland - Mette Dale (PowerPoint)

Kan det lages sluttdokument som sikrer erfaring ... - Bjørn Åge Berntsen, SIAT (PDF)

Erfaringer fra Ulsteinhallen - Arve Hatløy (PowerPoint)

Anledggsutvikling - Kalle Glomsaker (Word)

Oppsummering utvikling - Kalle Glomsaker (Word)

Åpningspresentasjon - Kalle Glomsaker (PowerPoint)

Deltakerliste med e-post og mobilnummer (pdf)

Invitasjon til 7. Friidrettshallforum (med agenda)


  

2014

Historikk merverdiavgift i hallen i Haugesund (Knut Birkeland)

Presentasjon status Mørkvedlia Bodø - ikke presentert i plenum (PowerPoint)

Presentasjon Nes Arena - Ole Kr. Kaurstad (PowerPoint)

Presentasjon svinger i tre - Ásvald Simonsen, Polytan (PowerPoint)

Svinger i tre, Berlin - Ásvald Simonsen, Polytan (PowerPoint)

Spillemidler og programsatsing i årene som kommer - KUD - Ole Fredriksen (PDF)

Presentasjon Ulsteinhallan - Arve Hatløy (PowerPoint)

Friidrettshallen i et større bilde - Ulsteinvik - Arve Hatløy (PowerPoint)

Arbeidet hos NTNU/SIAT - Bjørn Åge Berntsen (PDF)

Presentasjon Bærum Idrettspark - Rolf Birger Halvorsen (PowerPoint)

Presentasjon Campus Grimstad - Ikke presentert i plenum (PDF)

Deep Ocean Arena Haugesund - Knut Birkeland (PowerPoint)

Fasemodell prosjekter - Knut Birkeland (Word)

Deltakerliste med e-postadresser 

Agenda (Se i dokumentet under)

Invitasjon til 6. Friidrettshallforum


   

2013

Orientering om det planlagte arbeidet for å utvikle et friidrettshallkonsept ved NTNU, SIAT (Bjørn Åge Berntsen) 

Valg av materiale i oppbygging av løpebanen. (Ole Petter Sandvig)

Statusrapport fra hallprosjektet i Bodø. (Stein Rodahl)

Statusrapport fra hallprosjektet i Nes. (Ole Kr. Kaurstad)

Statusrapport fra hallprosjektet i Ulsteinvik. (Arve Hatløy)

Spillemidler og Programsatsningsordningen i årene som kommer. (Ole Fredriksen)

Ny hall i Växjö, Sverige (Jan Sandberg)

Arrangementserfaring fra Haugesund. (Thomas Angell Bergh)

Erfaringer fra Bærum (Inger-Marie Nygård)

Deltakere med e-postadresser

Påmeldte deltakere (oppdatert etter møtet)

2013: 7 år med utvikling anlegg for norsk innendørsfriidrett (også utdelt på møtet)

Norsk friidrettsprioriteringsliste for programsatsingsmidler til friidrettshall (også utdelt på møtet)

Agenda

Invitasjon til 5. Friidrettshallforum


 

2012

Oppsummering fra møtet (Kalle Glomsaker)

Erfaringer fra Sandnes (kun avgitt muntlig) (Øyvind Røberg)

Erfaringer fra Steinkjer (Jan Erik Granamo)

Haugesund-modellen (Knut Birkeland)

Bærumsprosjektet (Dag Leween Stien) (NB. Stor fil)

Spillemidler og Programsatsningsordningen (Ole Fredriksen)

Nes Arena status (Ole Kr. Kaurstad) (NB! Stor fil)

Ulsteinvik status (Arve Hatløy)

Leikvanghallen status (Carl-Chr. Stenrud)

Deltakere med e-postadresser

Påmeldte deltakere

Invitasjon til 4. Friidrettshallforum med agenda

 


 

 

2011

Oppsummering fra møtet

Tromsø Friidrettshall

Haugesund Status

Haugesund Fasader

Haugesund IL forretningsvirksomhet

Haugesund Plantegninger

Kulturdepartementet Programsatsingsmidlene

Erfaringer fra Sandnes

Erfaringer Ranheim Friidrettshall

Spørsmål til forbundet i løpet av året

Deltakere med e-postadresser

Agenda

Invitasjon til 3. Friidrettshallforum 


 

2010

 

Notat fra møtet 25. januar 2010. (Inneholder link til alle presentasjonene)

Deltakerliste

Møteagendaen

E-postadresser.

Presentasjon Trondheim

Presentasjon Sandnes

Presentasjon Steinkjer

Presentasjon Bergen

Presentasjon Haugesund

Presentasjon Nes (Hvam)

Presentasjon Kulturdepartementet

Presentasjon svingproblematikk og halldekke

Kommentarer til presentasjonen om svingproblematikks og halldekke


Innbydelse til det 2. Friidrettshallforum 25. januar 2010. Her finner du innbydelsen.

 


 

2009

 

Notat fra møtet 14. januar 2009.