Bygging av baner

En friidrettsbane/flate skal bygges i overensstemmelse med IAAFs (det internasjonale friidrettsforbundet) retningslinjer. Det er utgitt en bok om dette som kan kjøpes på IAAFs nettsider (www.iaaf.org) for USD 100,- eller lastes ned gratis fra følgende nettområde hos IAAF - den er i to deler: Du finner begge ved å gå til:www.iaaf.org --> Competitions --> Technical Area.

Dessuten finnes mye opplysninger i Kulturdepartementets dokumenter som kan lastes ned fra nett på www.idrettsanlegg.no inkludert "Kunststoffdekker for friidrett - Standard konkurransegrunnlag", publikasjon V-0856.