Anleggsutvalgets mandat

Anleggsutvalget er NFIFs øverste fagorgan i alle spørsmål knyttet til anlegg.

Det gjelder anleggsspørsmål knyttet til:

 • Plan og utviklingsarbeid på alle forvaltningsnivå - kommune/fylke/stat.
 • Fagråd knyttet til politisk arbeid.
 • Rådgivning i byggesaker.
 • Rådgivning innen drift av anlegg.
 • Rådgivning innen vedlikehold av anlegg.
 • Sertifisering, kontroll og godkjenning av anlegg.

Delmål:

 • Å sørge for at det utvikles, planlegges, bygges og drives anlegg i henhold til NFIFs handlingsplaner bygd på vedtatt strategisk plan.
 • Å sørge for at NFIF oppfattes som en faginstans i anleggsspørsmål knyttet til friidrett. Det gjelder alle utbyggere og eiere på alle forvaltningsnivå. ( Kommune/fylke/stat.)
 • Være innovativ og i forkant når nye typer anlegg skal utvikles.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Sørge for at NFIF har knyttet til seg nødvendig kompetanse til å gi svar på alle spørsmål knyttet til anlegg.
  • Sørge for å utvikle en modell for en Friidrettshall/Flerbrukshall for friidrett og samarbeidende idretter.
  • Sørge for å utvikle en standardmodell av et nærmiljøanlegg-Friidrett, som gjør hopp/løp/kast til motiverende aktiviteter i skolegården.
  • Være pådriver og rådgiver i alle typer nærmiljøanlegg. Hovedfokus rettet mot skoleanlegg. Det gjelder både ordinære nærmiljøanlegg og "Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg".
  • Være et synlig kontaktorgan som tilbyr anleggsteknisk kompetanse til eiere og brukere av anlegg.
  • I samarbeid med Idrettsavdelingen i Departementet sørge for utvikling og oppdatering av nødvendig kurs og informasjonsmateriell, samt kontrollmateriell. Avholde et årlig anleggsmøte med Idrettsavdelingen i Departementet for drøfting av status og nye planer.

 

Sammensetning.

Utvalget skal bestå av leder og 5-6 personer med interesse for og kunnskap om anlegg og anleggstekniske spørsmål. Utvalget må i tillegg ha kompetanse på offentlig forvalting når det gjelder planarbeid. Kompetanse på tildelingsprosedyrer for spillemidler er en fordel å ha i utvalget.

Utvalget kan danne ei undergruppe som har spesiell teknisk kompetanse til oppgaven med inspeksjon, kontroll og sertifisering av anlegg.

For å sikre en enhetlig anleggspolitikk i NFIF, bør administrasjon og styre være representert i utvalget.