klubbtyper-ny-utentekstv1.jpg

Vil dere bli en av Norsk Friidretts Kvalitetsklubber?

Norsk Friidrett søker etter Kvalitetsklubber til vårt nye prosjekt. Noe for dere? Klubben vil få en sterkere og mer veldreven organisasjon der flere frivillige vil bidra.

Vil dere bli en av Norsk Friidretts Kvalitetsklubber?

imagetfct9.png

Hvorfor bli en Kvalitetsklubb?

 • Klubben vil få en sterkere og mer veldreven organisasjon der flere frivillige vil bidra – engasjementet blir større

 • Klubben vil oppleve økt rekruttering, og sikre et mer solid mottakerapparat for å beholde medlemmene – flere kompetente trenere og ledere

 • Klubben vil oppleve en helhetlig utvikling

image21yzp.png

Hva er en Kvalitetsklubb?

 • En klubb som er veldreven og solid med et godt mottakerapparat

 • En klubb har en felles forståelse av hva slags type klubb man er

 • En klubb som har satt seg felles målsetninger for arbeidet

 • En klubb som er del av et nettverk som bidrar til å utvikle klubbmiljøene i Norsk Friidrett

image1htlj.png

Hva kan en Kvalitetsklubb forvente av GRATIS bistand?

 • Besøk av en utdannet veileder for å kartlegge klubbens nåsituasjon og ønsket situasjon

 • Hjelp til å skape en felles forståelse av hvilken type klubb man er og til å sette seg felles målsetninger for arbeidet i klubben

 • Tilbud om kompetansehevende tiltak etter behov

 • Bli en del av nettverket for Norsk Friidretts utviklingsarbeid for å skape flere solide og veldrevne klubber

 • Deltakelse på seminar i 2020

 • Give aways til klubben

 • Få stempel som Kvalitetsklubb

 • Reportasje og omtale på Norsk Friidretts medier

 • Bli med på kåringen av beste Kvalitetsklubb under Friidrettsgallaen

image5wpji.png

Hvordan bli en Kvalitetsklubb?

image6hs99.png

HER finner du vår nye side om klubbutvikling.