NFIF-logo-705x405.jpg

Informasjon om samordnet rapportering 2017

Norges Idrettsforbunds samordnet rapportering åpnet 1. april og klubber/grupper har frist til 30. april med å legge inn sine opplysninger. Registrering av riktige aktivitetstall på de ulike grenene i friidrett er viktig da det synliggjør aktiviteten klubbene driver og får direkte innvirkning på tildeling av lokale aktivitetsmidler fra NIF til den enkelte klubb/gruppe, krets og forbund.

Registrering på klubb/gruppe gjøres i klubbadmin, og leder i fleridrettslag har påloggingsinfo som skal til for registrering om friidrettsgruppen mangler denne.

For friidrett må alle de som er aktive registreres som medlemmer i friidrettsgruppa.

Dette gjøres på klubbadmin.no enten manuelt eller en kan bruke elektronisk medlemsregister med knytning til idrett og gren (mange har tatt det i bruk).

Når en er registrert som medlem i gruppa må en i tillegg vere registrert på en eller flere grener innen friidretten for at en skal telle med på aktivitetstallene ved elektronisk rapportering.
For at det skal kunne bli registrert på gren må klubb opprette grenene.
Der ligger kun friidrett på bane som ferdig opprettet på gruppe, øvrige grener må opprettes av klubb/gruppe for at en skal få lagt inn aktive på disse.
Dersom en henter fra elektronisk medlemsregister og det ikke er valgt gren på medlemmet blir de ikke registrert på aktivitetstallene og da må en legge til gren manuelt på disse i klubbadmin på rapporteringssidene.

Friidrett har fire grener:

  • Friidrett på bane.
  • Løp utenfor bane.
  • Gang, mosjon og turmarsj.
  • Øvrig friidrett (friidrettsskoler, Athletix etc).

Et medlem kan registreres på flere grener om en er aktiv i flere grener. I tillegg til aktive utøvere er det viktig å telle med dommere/funksjonærer/andre på arrangement, trenere, ledere, styremedlemmer etc som bidrar til drift og aktivitet.

Friidrett har stor aktivitet på mosjon, og medlemmer som er aktive her må en få registrert.
Kjøring til og fra aktivitet er ikke grunnlag for registrering. Alle som blir registrert på aktivitet må vere medlemmer i klubben/idrettslaget en registrerer de på.

Alle klubber/grupper kan legge inn tallene manuelt på hver årsgruppering i klubbadmin uavhengig av om en bruker elektronisk medlemsregister eller ikke.
På samordnet rapportering endrer en også eventuelle endringer i kontaktinformasjon på klubb/gruppe og denne kontaktinformasjonen blir lagret i idrettens databaser og brukt til utsending av info til klubb/gruppe.

Siste frist for klubber/grupper å rapportere er 31. april.  
Har du spørsmål eller behov for hjelp kontakt klubbsupport på telefon 21 02 90 90 mellom 08:00 og 19:00, eventuelt administrasjon i egen krets.
Kontaktperson i NFIF er Narve Heggheim på mail narve.heggheim@friidrett.no eller mobil 913 14 783.

Se også følgende saker på Idrettsforbundets side:

Samordnet søknad og rapportering 2018
Samordnet søknad og rapportering Logg in