NFIF-logo-705x405.jpg

Valg av NFIF sin ungdomskomité 2019-2021

Norsk Friidrett sin ungdomskomite inviterer herved ungdom i alderen 15 til 26 år til ungdomsting i Norsk Friidrett.

Er du interessert og engasjert i friidrett?
Har du lyst på et spennende verv som byr på mange muligheter?

Norges Friidrettsforbunds ungdomskomité er ungdommens talerør i Norsk friidrett, og komiteen arbeider for at barne- og ungdomsfriidretten skal drives på barn og ungdoms premisser.

Ungdomskomiteen er en flott mulighet for å jobbe tett med utviklingen av norsk friidrett, og du vil være en viktig bidragsyter til videre suksess.

Komiteens medlemmer velges på ungdomstinget annethvert år, og er for ungdom mellom 15 og 26 år.

Har du eller kjenner noen som har lyst til å være en del av ungdomskomiteen i perioden 2019-2021, og få mange spennende og gode ledererfaringer?

Valgkomiteen for Ungdomstinget 2019 ønsker innstillinger til aktuelle kandidater.

Send din interesse eller kandidat til valgkomiteen:

Frist for å melde inn kandidater er 15. mars 2019.

Les mer om ungdomskomiteen her.

Fullstendig informasjon fra valgkomiteen finner du her.