nfif-logo-705x405.jpg

Strategigjennomføring 2017-2020

Strategisk plan er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden. På Friidrettstinget i Bergen i mars 2017 ble det så lagt frem plan for gjennomføring av strategien i perioden 2017-2020.

Dette dokumentet tar for seg de prioriterte oppgavene sett i relasjon til den økonomiske nåsitusjonen i Norsk Friidrett. Det er viktig å understreke at prioriteringene i dette dokumentet kan endres ved endrede rammebetingelser.

Her finner du både Strategisk plan 2015-2020 og Strategigjennomføring 2017-2020.