Arrangører-705x405.jpg
Det er nå mulig å søke om å arrangere Lerøy-lekene

Søknadsprosess for Lerøy-lekene 2021

Det er nå mulig for klubber, lag og allianser å søke om å arrangere Lerøy-lekene fra 2021. Søknadsfristen er 15. januar 2020.

Tildeling av Lerøy-lekene skjer på Barne- og Ungdomsutvalgets møte i februar. I søknaden må det fremkomme hvilket arrangement det søkes på (Østlandet, Vestlandet, eller Midt- og Nord-Norge), samt hvilket år det søkes om. Det er en forutsetning at arrangørsøker(e) selv sokner til den landsdelen man søker om.

I søknaden bør det dessuten komme frem hvordan søkeren vil løse utfordringer knyttet til den sportslige gjennomføringen, så vel som den utenomsportslige gjennomføringen (logistikk og infrastruktur) for besøkende kretser.

Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement (eks: Søknad om å arrangere lekene i 2021, sendes innen frist 15.01.2020). Søknader for år som allerede har tildelt arrangører vil ikke bli behandlet. Det er NFIFs prosjektleder for Ungdomslekene, i samsvar med barne- og ungdomsutvalget som behandler søknadene og fordeler arrangementene.

Under finner du søknadsprosedyren for Ungdomslekene:

Søknadsprosedyre-Ungdomslekene.pdf