LOGO_FIV.jpg

Søknad om midler fra Friidrettens Venner 2020

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett. Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av januar neste år vedta tildelingene for 2020. Alle søkere vil få svar, både om man får tildelt midler eller ikke.

Les mer her