NFIF-logo-705x405.jpg

Søkjer dagleg leiar i Hordaland Friidrettskrets

Kan du tenke deg å bli med på å utvikle friidretten i Hordaland? Vi har ledig ein 100 prosent stilling som dagleg leiar i Hordaland Friidrettskrets fra 1. mai 2019.

Vi søkjer oss ein proaktiv, driftig og effektiv medarbeidar som skal bidra til å skape entusiasme og positiv utvikling i kretsen.
Overordna for denne stillingen er å yte god service og levere tiltak til klubbane og friidrettsmiljøa i kretsen. Dagleg leiar skal vere ei skapande kraft som evnar å utvikle friidretten i kretsen, og bidra i leiing og gjennomføring av prosjekt.

Arbeidsstad er Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen.
Ønska tiltredelse i stillingen er 1. mai 2019 og søknadsfrist 17. februar 2019.

Du finn fullstendig utlysingstekst og lenkje til elektronisk søkjarportal her

Har du spørsmål om stillinga kan desse rettast til organisasjonssjef Narve Heggheim på telefon 913 14783 eller på mail.