nfif-logo-705x405.jpg

Søkjer arrangørar til nasjonale mesterskap

Nasjonale mesterskap for 2020 hadde søknadsfrist 15. januar. Nokre mesterskap manglar det søkjarar til og desse blir no lyst ut på nytt.

NFIF ønskjer søkjarar til desse mesterskapa i 2020:

NM mangekamp senior, junior og veteran + UM mangekamp. 
NM mangekamp innendørs
NM kappgang (øvelsar utanfor hoved-NM).
NM terrengløp lange distansar senior, junior og veteran+ UM.
Innendørs-NM senior + NM hopp uten tilløp senior og junior. 
Innendørs-NM mangekamp.
NM motbakkeløp senior, junior 22 og veteraner.

Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Søknad, spørsmål om mesterskapa og søknadsprosedyre kan sendast/rettast til:
organisasjonssjef Narve Heggheim på telefon 913 14783 eller på e-post.