NFIF-logo-705x405.jpg

Profesjonalisering av treneren - fire stillinger

NY FRIST 10. FEBRUAR: Norges Friidrettsforbund søker etter fire trenere i deltidsstilling til det profesjonelle trenernettverket i NFIF. Det profesjonelle trenernettverket er i utgangspunktet et 2-årig prosjekt med evaluering etter det første året.

NB:

Da vi har fått henvendelser om søknadsfristen på profesjonalisering av treneren, så utsetter vi søknadsfristen til 10. februar.

Vi setter heller ikke eksakt oppstart 1. mars, men overlater til søker å skissere oppstart dato.

Prosjektet er et samarbeid mellom NFIF og friidrettskretsen/klubben der treneren har sitt virke. De fire trenerne inngår i nettverket og det lages forpliktende individuelle utviklingsplaner for alle trenerne. Trenerne mottar honorar på 200.000 kroner for en deltidsstilling. Det forutsettes at trener jobber med utøvere fra flere klubber i regionen. Krets og/eller klubb(er) må dekke halvparten av trenerhonoraret.

Se fullstendig utlysning her.