corona612_ntb.jpg

Pandemien er på ingen måte over – husk reglene

Norges Friidrettsforbund minner alle om å overholde myndighetenes regler og idrettens egne retningslinjer for trening og konkurranser. De siste dagene har vist at covid-19-pandemien ikke er over, om noen hadde trodd det.

Foreløpig er det ikke kjent at det har vært noen smitte relatert til friidrett (trening og konkurranser), men NFIF følger nøye med i utviklingen i samfunnet og det er viktig at ingen letter på de kravene som er satt.

FHI: Flere begynner å bli slappe med smittevernrådene [NRK 29. juli].

I tillegg til de gjeldende retningslinjene minner vi spesielt om det ansvaret som smittevernansvarlig for et hvert arrangement følge; hvilket blant annet innebærer å sørge for å ha en oversikt over samtlige som har vært en del av arrangementet. Denne SKAL inneholde navn, klubb, mobilnummer og bostedskommune.

Ingen vet hvor neste smitteoppblomstring vil komme, og skulle noen på et av våre arrangementer vise seg å være smittet er det viktig at myndighetene raskt kan komme i gang med smittesporing. Derfor må en slik oversikt være tilgjengelig.

Har du som klubb eller arrangør spørsmål så ta kontakt med NFIF.

Kontaktpersoner:
Morten Olsen – morten.olsen@friidrett.no – ferie fra 10. til 30. august.
I ferieperioden kan Kjersti Smedsrud – kjersti.smedsrud@friidrett.no kontaktes.