sprint705.jpg
Vil du lære å lære bort? Delta på trenerkurs i regi av Norges Friidrettsforbund i vinter. Foto: Astrid Nordhaug

Nytt år og ny kompetanse - vinteren er kurstid

Vinteren er kurstid, og Norges Friidrettsforbund og alle kretsene setter opp mange kurs i månedene fremover. Både for trenere og dommere er det mulighet for å tilegne seg ny kunnskap.

Først ut er det nye løptrenerkurset som arrangeres i Sandnes allerede 20. januar. Det er plass til 20 deltakere og påmeldingen er åpen: mosjon.friidrett.no/lopetrenerkurssandnes2018

Trener 2

For de som har tatt Trener 1 og den generelle delen av Trener 2 er det mulighet for å ta spesiell del løp med kappgang 26.-28. januar i Rudhallen. Mer informasjon og påmelding her: mosjon.friidrett.no/trener2spesielldellop2018

Spesiell del kast (også trener 2) arrangeres 2.-4. mars 2018. Påmelding åpner i februar.

Andre kurs

Kretsene arrangerer både Friidrett for barn-kurs (introduksjonskurs) og kretsdommerkurs. Ta kontakt med daglig leder eller kretsleder i din krets for mer informasjon eller logg deg inn på MinIdrett og søk i kurskalenderen (NB! Det er ikke alltid at kursene ligger her).