NIHNFIF.PNG

Ny skadeforebyggende forskning

Det er dokumentert at 50 prosent av alle idrettsskader kan forebygges. Akkurat nå pågår en kartlegging hos Norges Friidrettsforbund i samarbeid med Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole og Senter for idrettskadeforskning. Studien har som hensikt å kartlegge kunnskap og holdninger til skadeforebyggende trening blant trenere på klubbnivå, som gjennomfører minst én treningsøkt med en utøvergruppe i alderen 13-34 år.

Det finnes mye forskning på feltet idrettsmedisin, men kun en liten andel av forskningen er gjort innen friidrett. Studien er en del av en masteroppgave, og resultatene vil publiseres i juni 2020 sammen med oppgaven i sin helhet.

Undersøkelsen vil gi ny kunnskap, som igjen kan anvendes i skadeforebyggende arbeid spesifikt rettet mot friidrett, og på den måten holde flest mulig utøvere aktive i idrettslagene. Dette er kunnskap som også potensielt kan forbedre kunnskapsformidling om skadeforebyggende arbeid i blant annet trenerutdanning og kursing.

Den tilhørende spørreundersøkelsen til denne studien tar omlag 10 minutter å gjennomføre, og det er helt frivillig å delta.

Har du lyst til å bidra med dine svar i den første kartleggingsstudien i Norge om skadeforebyggende trening i friidrett?

Dersom du er i målgruppen skal du ha fått tilsendt invitasjon til spørreundersøkelsen per e-post fra klubbleder, eller fått den tilsendt direkte til din e-post. Ønsker du å delta men ikke har fått invitasjon per e-post? Ta kontakt med din klubbleder eller Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no.