renfriskny.jpg

Ny repetisjonsmodul på Ren Utøver

En ny repetisjonsmodul på Ren Utøver skal sikre repetisjon og oppdatering av viktig kunnskap. NFIF har derfor besluttet at alle utøvere og trenere som tas ut på landslaget må gjennomføre denne repetisjonsmodulen når det er gått to år siden man gjennomførte det ordinære kurset.

Nå har lansert en repetisjonsmodul i Ren Utøver.

Mange har krav på seg om å gjennomføre Ren utøver årlig eller hvert annet år. Den nye modulen gir mulighet for repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt.

Når repetisjonsmodulen er bestått vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst på diplomet.

Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv moduler av Ren Utøver.

Les mer om modulen her.