Knarvik.JPG

Norges andre femstjernes event

Presidenten i det Europeiske Friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen og Norges Friidrettsforbund gratulerer KnarvikMila – The Great Fjord Run som det andre løpsarrangementet i Norge som oppfyller alle sikkerhet- og kvalitetsstandardene i den prestisjefulle sertifiseringen Running4all.

KnarvikMila – The Great Fjord Run vil nå markedsføres internasjonalt som et prestisjeløp, og vil kunne trekke til seg enda flere løpere fra hele verden.

Running4all er en europeisk sertifisering for gateløp som er utarbeidet av European Athletics. For å bli sertifisert evalueres arrangøren ut i fra 54 kvalitetskategorier. I Norge er det tidligere kun Bergen City Marathon som har oppnådd fem stjerner.
Vi spør daglig leder Eddie M. Ebbesvik om bakgrunn for sertifiseringen.

- Hvorfor valgte dere å søke om Running4all-sertifiseringen?

- KnarvikMila har vært arrangert i 34 år, og arrangementet har utviklet seg fra et enkelt milløp til å bli et av Norges største kultur- og idrettsarrangement. Friidrettsklubben AKS-77 har sammen med mange lokale lag og foreninger hatt en klar strategi for arrangementet, og sammen er organisasjonene blitt en kvalitetsarrangør, hvor man setter opplevelser, kvalitet og sikkerhet i høysetet. Det var derfor naturlig for KnarvikMila å søke om denne sertifiseringen, sier han.

- I tillegg har KnarvikMila blitt et destinasjonsløp for utenlandske løpere. Vi er til stede på flere løpsmesser internasjonalt for å rekruttere internasjonale løpsturister til løpene som går i naturskjønne omgivelser. Da er det klart at en europeisk sertifisering er nødvendig for å vise hvilket kvalitetsarrangement KnarvikMila er. Når vi da i tillegg oppnår topp rating vil dette være et fantastisk innsalgsargument for å få flere internasjonale løpere til vårt arrangement.
- Vi er særdeles stolte over denne klassifiseringen, og kan takke en engasjert og dyktig arrangørstab for at dette ble mulig, fortsetter han.

For å oppnå fem-stjerner måtte arrangøren oppfylle 54 av 54 mulige kriterier innen: administrasjon og økonomi, løype, miljø- og samfunnsansvar, mål, medisinsk, resultater, sikkerhet, tjenester og tidtakning.

- Hvilke effekter regner dere med å oppnå med sertifiseringen?

- Vi er opptatt av at våre deltagere skal ha en flott opplevelse fra de melder seg på til de har forlatt stadion. Vi håper at effekten blir flere internasjonale deltagere. I tillegg vil forhåpentligvis vår arrangementsstab oppnå en stolthet av sertifiseringen, og at vi fortsatt er på tå hev i forbindelse med gjennomføring og utvikling av arrangementet, fortsetter Ebbesvik..

President Svein Arne Hansen i det Europeiske friidrettsforbundet (EA) uttaler følgende:

- Jeg har fulgt KnarvikMila siden oppstarten med Knarvik Games i 1981, og jeg latt meg imponere av det engasjementet AKS-77 viser for å skape folkehelseaktivitet og et godt tilbud til mosjonister og eliteutøvere. Det europeiske friidrettsforbundet har lagt store ressurser i å utarbeide et kriteriesett for kvalitetssikring av løpsarrangementer, og gi de et kvalitetsstempel de kan bruke internasjonalt i markedsføringen. Det er fra EA sin side svært gledelig at KnarvikMila allerede det første året har oppnådd full score, sier Hansen. 

www.friidrett.no/mosjon/kvalitetsstempel/ og www.european-running4all.org/nb/