Nyhetssak logo.jpg

NFIF søker Talentutviklings-ansvarlig i 60 prosent stilling

Da nåværende Talentuviklingsansvarlig har fått andre oppgaver i organisasjonen ser vi etter en strukturert medarbeider med god faglig kompetanse til å lede talentutviklingsarbeidet i Norge Friidrettsforbund.