LOGO BISLETT GAMES.jpg

Nasjonale forøvelser Oslo Bislett Games 15. juni

Nok ein gong får norske friidrettsutøvere muligheit til å konkurrere på same arena som verdsstjernene i friidrett; under forøvingane til IAAF Diamond League-stevnet Oslo Bislett Games. Mange av dei norske skal delta i hovudstemnet, og så har vi ca. 60 norske startplassar i nasjonale heat.

Av praktiske årsaker er det kun plass til løpsøvingar i det nasjonale programmet, men til gjengjeld har vi fått «skvisa inn» dei aller fleste løpsøvingane mellom klokka 18:00 og 19:30.
Vi håper dette skal gje gode resultat for mesteparten av våre norske aktive under eliten. Det vil bli «krydra» med utenlandske aktive i enkelte øvingar, men vi prioriterar sjølsagt dei norske. Takk til BislettAlliansen for denne konkurranse-muligheita for dei norske.

Uttak generelt

Her er antall aktive pr. øving som vi tek sikte på å ha med i år:

100 meter menn: 8

100 meter kvinner: 8 (her skal 2-3 plassar forbeholdast utanlandske på grunn av Bisletts 200 meter-reserver)

200 meter kvinner/menn og 400 meter kvinner/menn: 8

800 meter kvinner og menn: 10

1500 meter kvinner: 14

3000 meter menn: 15

400 meter hekk kvinner: 8

Vi tar utgangspunkt i gjeldande norsk statistikk pr. lørdag 10. Juni kl. 23.59,  fordi NFIF må levere siste versjon av startlister søndag 11. Juni. Så kan det bli enkelte “wildcards” viss skader / sjukdom har sett ellers kvalifiserte utøvarar på sidelinja i oppkjøringsfasen. Toppidrettssjefen gjer endeleg uttak til stemnet basert på dette.

Interesserte aktive bes uansett ta kontakt med:

Håvard Tjørhom
Toppidrettssjef
Mail: Havard.tjorhom@friidrett.no

Detaljert informasjon med stemne-info blir lagt ut nå startlistene er fastlagte.