Friidrettstinget2017.jpg

Innkalling og påmelding til Friidrettstinget 2017

Norges Friidrettsforbund innkaller til Friidrettstinget 2017, som avholdes på Quality Edvard Grieg Hotel Bergen lørdag 25. og søndag 26. mars 2017. Det er nå åpnet for påmelding.

Norges Friidrettsforbund innkaller til Friidrettstinget 2017, som avholdes på Quality Edvard Grieg Hotel Bergen lørdag 25. og søndag 26. mars 2017.

Representasjon i henhold til NFIFs lov § 8.
Observatører uten stemmerett er velkomne til å overvære Friidrettstinget.

Tingforhandlingene starter lørdag klokken 10:00.

Foreløpig saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenne de fremmøtte representanter
3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
4. Velge Tingets funksjonærer
5. Styrets og utvalgenes beretninger
6. Behandle de siste to års regnskap
7. Fastsette budsjett 
8. Aktuell debatt 
9. Behandle innkomne forslag 
10. Valg 
11. Tilsette revisor  

Forslagsfristen for Friidrettstinget går ut lørdag 14. januar 2017 i henhold til NFIFs lov. Forslag skal være begrunnet.
 
Påmelding til Tinget sammen med fullmakt må sendes senest fredag 3. mars 2017 til: Norges Friidrettsforbund, 0840 Oslo.
 
Påmelding til tinget og bestilling av opphold skal gjøres på fastsatt skjema. Dette finner du her .
 
Nærmere informasjon om hotellet, priser og bestilling av opphold finner du her.

Se samleside for Friidrettstinget her.