nfif-logo-705x405.jpg

Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

Tiltakspakken som i dag ble presentert av regjeringen består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Les sak på regjeringens side her og på idrettsforbundets side her.