viheierpaalle.jpg

Ingen barn skal falle utenfor for vi heier på alle

Norges Friidrettsforbund sin visjon forplikter. Dessverre er det stadig flere barn i Norge som vokser opp i familier med svak økonomi. Dette kan resultere i at barn og unge blir utelatt fra aktiviteter og trening fordi de ikke har råd til å delta.

Se vår temaside her.

I mange idretter er det utstyrspress og hysteri, og selv om friidrett nok ikke er av de verste er det viktig vi tar ansvar og sørger for at økonomi ikke skal være en barriere for idrettsglede, vennskap og alt det gode vår idrett kan bety for barn og unge.

Vi mener at alle barn fortjener å være en del fellesskapet og er stolte av å være med på Coop-dugnaden i samarbeid med Røde Kors og Coop.

Coop Dugnaden skal jobbe for at ingen faller utenfor. Hver gang du kjøper et Coop Änglamark-produkt i Coop sine butikker er du automatisk med på årets viktigste dugnad. Det går penger for hvert solgte Änglamark-produkt til Coop-Dugnaden, og midlene dekker medlemskontingent og treningsavgift slik at flere barn får muligheten til å delta i idrett sammen med venner og klassekamerater.

Les mer om Coop-dugnaden her.

Amalie Iuel sammen med Barne - og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland under lanseringen av Coop-Dugnaden på Bislett 28. juni 2018. Se video her.

28. juni 2018 ble Coop-dugnaden presentert for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, som sa dette under lanseringen:

«Dette er et så viktig tiltak for at flere barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Et sånt samarbeid mellom organisasjonsnorge og næringslivet er virkelig veien å gå.»