NFIF705.jpg

Angående konkurranser i Sverige

Norges Friidrettsforbund ønsker å gi følgende presisering i forhold til konkurranser i Sverige.

Norges Friidrettsforbund har fått tilbakemelding fra Helsedirektoratet vedrørende toppidrettsutøvere og jobb:

«Enkelte toppidrettsutøvere har idretten som jobb. De vil da være på arbeid ved konkurranser».

Etter hovedregelen i covid-19-forskriften § 5, må alle i reisekarantene i 10 dager ved innreise til Norge, med mindre et av unntakene i forskriftens § 5a, 6 eller 6a kommer til anvendelse.

Det fremgår av Covid-19-forskriften § 6 at karanteneplikten ikke gjelder for personer som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt, jfr § 5, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid. Det er viktig å være oppmerksom på at unntaket fra karanteneplikten i § 6 første ledd kun gjelder mens vedkommende reiser til og fra arbeid og mens vedkommende er i arbeid, men ikke på fritiden.

Det er mer informasjon om reglene om arbeidsreiser i Norden her

NFIF har definert utøverne på Team Coop Tokyo og Team Coop Paris til å tilhøre utøvere som har idretten som jobb.