Arrangor3.png

Husk søknadsfristen for Ungdomslekene 2018

NFIF ønsker å minne om at søknadsfristen for å søke om å arrangere Ungdomslekene går ut førstkommende søndag, 15. januar.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år, med søknad minimum én (1) sesong frem i tid (eks: Søknad om å arrangere lekene i 2018, sendes innen frist 15.01.2017).

Tidligere/Inneværende arrangører søker på lik linje med andre.

Tildeling av Ungdomslekene skjer på Barne- og Ungdomsutvalgets møte i februar. I søknaden må det fremkomme hvilket arrangement det søkes på (Østlandet, Vestlandet, eller Midt- og Nord-Norge), samt hvilket år det søkes om. Det er en forutsetning at arrangørsøker(e) selv sokner til den landsdelen man søker om.

I søknaden bør det dessuten komme frem hvordan søkeren vil løse utfordringer knyttet til den sportslige gjennomføringen, så vel som den utenomsportslige gjennomføringen (logistikk og infrastruktur) for besøkende kretser.

Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement. Søknader for år som allerede har tildelt arrangører vil ikke bli behandlet.Det er NFIFs prosjektleder for Ungdomslekene, i samsvar med barne- og ungdomsutvalget som behandler søknadene og fordeler arrangementene.

Under finner du søknadsprosedyren for Ungdomslekene:

Søknadsprosedyre-Ungdomslekene.pdf