Arrangører-705x405.jpg
Tildeling av Lerøy-lekene fra 2021 er nå klart

Tildeling av Lerøy-lekene fra og med 2021

Søknadsfristen for søk av arrangement av Lerøy-lekene 2021 gikk ut 15. januar 2020, med utsatt frist 21. februar. Norges Friidrettsforbund, ved barne- og ungdomsutvalget, har nå behandlet alle søknader.

Søknadsfristen for søk av arrangement av Lerøy-lekene 2021 gikk ut 15. januar 2020, med utsatt frist 21. februar.

Norges Friidrettsforbund, ved barne- og ungdomsutvalget, har behandlet alle søknader og vedtatt å tildele følgende arrangement:

Østlandet:
Rjukan IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Midt- og Nord-Norge:
Måndalen IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Vestlandet:
Breimsbygda IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Vi hadde flere gode søkere og avgjørelsen falt med knapt flertall i utvalget. Valget var vanskelig, og la det være sagt: Vi er meget fornøyd med de nåværende arrangører og det de har levert, så dette har ingenting med det å gjøre.

Vi ønsker å takke for alle søknader.

NFIF ønsker også å presisere at kompetanseoverføring mellom arrangørene nå blir særdeles viktig i arbeidet frem mot 2021. Vi anbefaler de nye arrangørene å engasjere en ressursgruppe for Lerøy-lekene allerede nå, og bivåne dagens arrangører under sommerens leker og dets arbeid i forkant. NFIF vil selvfølgelig også bistå i denne prosessen.

Vi ønsker helt til slutt å gjøre oppmerksom på at vi følger utvikling rundt Korona-situasjonen nøye. Pr. nå jobber vi mot at Lerøy-lekene går som normalt i september, men dette kan endre seg. Vi vil selvfølgelig holde alle oppdaterte på dette.

Ved spørsmål vedrørende tildelingen kan epost rettes til:
magnus.trosdahl@friidrett.no