NFIF-logo-705x405.jpg

Utlysning av norske mesterskap for 2021

NFIF søker arrangører til norske mesterskap i jubileumsåret 2021.

Det inviteres til å søke om å arrangere alle nasjonale mesterskap i 2021, med unntak av hovedmesterskapet (senior på bane) som er tildelt Kristiansand. Oversikt over de ulike mesterskapene og krav til innhold i søknaden finnes her.

Søknadsfristen er 15. januar 2020. Tildeling vil etter planen skje i starten av mars.

Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt på telefon 48 19 63 40 eller på e-post Kjersti.Smedsrud@friidrett.no. Søknaden sendes til samme e-post samt til friidrett@friidrett.no.