TINGET.jpg

Hva skjedde på friidrettstinget i Bergen

Da er det 88. årsmøtet i Norges Friidrettsforbund over. Her finner du de viktigste hendelsene. Valget er omtalt i egen sak.

Her følger de viktigste sakene fra årets friidrettsting. Vi har i hovedsak henvist til tingdokumentet som du finner her.


Under tingmiddagen lørdag kveld ble Johnni Håndstad fra Troms (tv) tildelt European Membership Award, mens Odd M. Lahn-Johannessen fra Bergens Turn (to fra venstre) og Jørund Årdal fra Gloppen (th) fikk Norges Friidrettsforbunds fortjenestemedalje for administrativ innsats. NFIF-president Tore Hordnes (to fra høyre). Foto: Morten Olsen. Bildet kan fritt benyttes av media mot kredittering.

 

Friidrettstinget lørdag:

Forhandlingene lørdag formiddag gikk i hovedsak med til gjennomgang av sentralstyret og utvalgenes beretninger, med diskusjon og kommentarer. Vi skal ikke gå inn i alle detaljene rundt dette, men vi har spesielt lyst til å trekke frem Mathias Vangsnes fra ungdomskomiteen som utfordret norsk friidrett til å slippe ungdommen enda mer til i utviklingen av norsk friidrett!
For øvrig ble beretningene enstemmig vedtatt.

Lørdagens andre økt ble innledet med beretninger tingvalgte utvalg, som ble enstemmig vedtatt. Deretter var det gjennomgang av årsregnskap for 2015 og 2016 som også ble enstemmig vedtatt.

Neste post var aktuell debatt, som ble innledet av styremedlem Anne Farseth. Temaet hennes var gjennomgang av strategi-planen frem mot 2020, og den påfølgende diskusjonen ga mange innspill til det kommende styret i NFIF.

Deretter la styremedlem i NFIF og president i EA, Svein Arne Hansen, frem EA sine tanker om fremtidens friidrett i Europa basert dokumentet han gikk til valg på i Europa; Leading Change.

Avslutningsvis lørdag var det klart for forslagene til årets ting. Her henviser vi som tidligere nevnt til tingdokumentet som du finner her.

Forslag 1: Enstemmig vedtatt. NFIF vil imidlertid jobbe videre for å endre noe av innholdet, spesielt med tanke på representasjon på tinget.
Forslag 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag 3: Enstemmig vedtatt, med endring om at trenerforeningen flyttes fra punkt fem til punkt tre.
Forslag 4: Enstemmig vedtatt.
Forslag 5: Enstemmig vedtatt.
Forslag 6: Enstemmig vedtatt.
Forslag 7:  Forslaget ble vedtatt med 49 mot 33 stemmer.
Forslag 8: Forslaget falt med overveldende flertall.
Forslag 9: Forslaget ble ikke behandlet. Kretsene bes hensynsta manuelle tider i intern bruk.

Friidrettstinget søndag:

Tinget søndag ble innledet med tildelingen av Hoved-NM for 2019 og 2020. Siden det kun var en søker til hvert av mesterskapene blir mesterskapet i 2019 avholdt på Hamar, med Hamar IL og FIK Orion som arrangør, og i 2020 på Fana Stadion  i Bergen med Fana IL, IL Bjarg og IL Gneist som arrangør.

Neste sak ut var rammebudsjettet for 2018 og 2019. Dette ble enstemming vedtatt.
Vi understreker at det i budsjettet for 2017 er en summeringsfeil. Driftsresultatet skal være minus 1,1 millioner.

Når det gjelder valgene så publiseres disse i egen sak.