NFIF-logo-705x405.jpg

Rekrutteringslandslaget 2017 er tatt ut

Laget for 2017 er tatt ut av utviklingsansvarleg / toppidrettssjef, etter innstilling fra fagansvarlege og grentrenere. Enkelte av våre beste blir sjølsagt tatt ut i satsingsgruppe for senior, men for ordens skuld blir dei tatt med her i rekruttlaget, ettersom øvrige grupper ennå ikkje er tatt ut av toppidretssjef.

Alle har primærtilhold i ei gruppe, men kan også bli invitert til samlingar i regi andre grupper. Nye av året er merka med grønt. Det er viktig å merke seg at kastprosjektet ikkje har tatt ut dei nye for 2017, og dette blir gjort ei veke etter første samling. Vi kjem tilbake med oversikt over samlingane så snart gruppene har levert sine endelege planar. Det kan bli endringar i støtteapparatet rundt gruppene på eit seinare tidspunkt.

Uttaket for 2017 finner du her.

Spørsmål rundt uttaket rettast til:
Utviklingsansvarlig Ståle Jan Frøynes på mail eller mobil 901 41 998 eller Toppidrettssjef Håvard Tjørhom på mail eller mobil 918 31 067.