nfif-logo-705x405.jpg

NFIF oppdaterer skoregelen - Technical Rule 5

Saken er oppdatert 13. august med lenke til World Athletics "List of approved competition shoes". Det er ikke lenger tillatt å bruke sko med tykkere såle enn 25 mm ved løp på bane. Overgangsbestemmelsen gjelder bare i tekniske øvelser. Denne saken erstatter sak publisert 30. juli.

World Athletics (WA) har i sirkulær 10. august 2020 (M/35/20) opplyst:

Note (ii) to the "Shoe Sole Thickness Table": The intention of footnote (ii) is to accommodate Field Event athletes who have already been wearing shoes over the limits stipulated in the table to give them time to adjust. This is where Field Event athletes have known medical issues with their foot/feet (i.e., which can be proven) or where the Field Event athlete is sponsored but does not have a discipline specific shoe.

For clarity "Field Event" has been included in Note (ii) that reads as follow: Note (ii): To assist Field Event athletes adjusting from their current shoes that do not meet the sole thickness heights set out in the table to Ru/e 5.13.3, the date for compliance is 1 December 2020.

Overgangsregelen i merknad (ii) til TR 5.13 lyder nå i norsk oversettelse:

Merknad (ii): For å hjelpe utøvere i tekniske øvelser med å tilpasse seg i forhold til deres nåværende sko som ikke oppfyller såletykkelsene i tabellen i TR 5.13.3, er datoen for samsvar 1. desember 2020.

Det som er nytt i forhold til overgangsregelen som WA publiserte 28. juli 2020, er at bestemmelsen nå bare gjelder utøvere i «tekniske øvelser».

WA har opplyst at resultater oppnådd før 28. juli 2020 med sko med tykkere såle er gyldige, forutsatt at såletykkelsen var i henhold til tidligere regler, f.eks. hvis en utøver benyttet sko med såletykkelse 40 mm uten pigger eller 30mm med pigger på bane mellom 31. januar og 28. juli 2020.

WA har i sirkulær 10. august 2020 (M/34/20) gjengitt vedtak fra møte i World Athletics Council 29.-30. juli 2020, hvor det heter:

Circular M/30/20 regarding the decision made by Council on 15 July to amend Technical Rule 5 outlined that the rule came into force with immediate effect. The notification and publication of the amendment was made on 28 July 2020, which in practice, is the relevant in force date given it is not fair to have an 'in force' date that pre-dates the notification and publication of the amendments. Accordingly, the 'in force' date on the rule has been amended to 28 July 2020 to reflect when the rule was notified and published.

Selv om begrensningen i overgangsregelen i merknad (ii) til TR 5.13 til utøvere i tekniske øvelser først ble offisielt publisert av WA 10. august 2020, har WA altså i sirkulær M/35/20 opplyst at denne begrensningen skal gjelde fra 28. juli 2020.

For at resultater oppnådd fra og med 28. juli 2020 skal være gyldige, må skoene ha en såle med maksimal tykkelse i henhold til tabellen nedenfor:

skotabell1208.jpg

Her finner du en norsk oversettelse av TR 5 slik bestemmelsen lyder i dag. [PDF].

World Athletics "List of approved competition shoes" - Publisert av WA den 13. august. Vi har linket til nyhetssaken som har lenke til oversikten, fordi oversikten kun finnes som et pdf-dokument. Dette for å sikre å unngå ikke å fange opp eventuelle oppdateringer.