ISonen.png

Webinar om oppdatert versjon av iSonen

I forbindelse med at vi i dag lanserer en ny og enklere versjon av iSonen inviterer vi til opplæringswebinar 8. og 15. mai. I oppdateringen har vi utviklet et enklere arrangementsoppsettet, samt fått på plass en helt ny fakturaløsning som vil bidra til en smidigere hverdag for klubbene.

Vi vet at våre klubber bruker mye tid og ressurser på administrativt arbeid rundt fakturering, og har derfor også hatt fokus på å implementere en slik løsning i iSonen-systemet.
Fakturaløsning kommer i tillegg til betalingsmulighet med Vipps og kort.

For å sikre at dere i friidrettsklubbene blir godt kjent med den nye løsningen, inviterer Norges Friidrettsforbund og Buypass, som står bak iSonen, til opplæringswebinar. Dette vil foregå på Teams. Du kan selv velge om du vil følge det direkte, eller se opptak i ettertid.

Webinaret varer i to timer og er delt i to deler. Den første timen tar for seg generelle oppdateringer på iSonen, mens den neste timen tar for seg den nye fakturaløsningen.

Vi har satt opp to identiske webinarer slik at du selv kan velge den datoen som passer deg best. Det vil også bli muligheter for spørsmål underveis i webinaret.

Webinar 1 arrangeres mandag 8. mai 2023 klokken 20:00-22:00:
Webinaret er åpent for alle – link her.

Webinar 2 arrangeres mandag 15. mai 2023 klokken 20:00-22:00:
Webinaret er åpent for alle – link her.

Lenke til opptak av webinarene, samt brukerveiledninger for fakturaløsningen og de nye oppdateringene, legges ut på våre hjelpesider for iSonen. Webinarene vil også bli lagt ut på friidrettskanalen.no.

Vi oppfordrer klubbene våre til å bli med på webinarene, og ikke minst ta i bruk faktureringsmodellen, for på sikt å få en så smidig og ressurssparende hverdag som mulig.