IMG_2733.jpg

Vil få enda flere barn og unge inn i friidretten

Eiendomsselskapet SBB Samfunnsbygg og Norges Friidrettsforbund inngår en femårig samarbeidsavtale, som gjør selskapet til hovedsponsor. En av hovedmålsetningene med avtalene er å få enda flere barn og unge inn i friidretten, med en ekstra innsats for å øke deltakelsen av barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Sentralt i samarbeidet mellom SBB Samfunnsbygg og Norges Friidrettsforbund blir Landslagets Friidrettsskole, der over 7.400 barn i alderen 6-12 år deltar. I fjor ble sommerskolene arrangert på mer enn 80 steder i Norge fra Vadsø i nord til Mandal i sør.

Med SBB som hovedsponsor, heves ambisjonene for sommerskolene opp flere hakk. Målet er at enda flere barn og unge skal få muligheten til å delta allerede i sommer.

- Vi er veldig stolte over å få være med og støtte opp under det viktige arbeidet NFIF gjør for barn og unge i Norge i dag. Grunnen til at vi velger å støtte arbeidet deres, er at friidrett er et lavterskeltilbud som ikke krever mye utstyr og store kostnader. Har du et par joggesko, en shorts og en t-skjorte, så kan du bli med. Det passer for alle. Barns idrettsglede skal ikke styres av foreldrenes økonomi, sier Henrik Melder, administrerende direktør i SBB Samfunnsbygg i Norge.

SBB er et ledende eiendomsselskap innen sosial infrastruktur i Norden.

- SBB er en spennende samarbeidspartner, og vi har mange felles verdier og målsettinger. Blant annet er Norsk Friidrett stolte av å være en av Norges største leverandører av aktivitet og idrettsglede til barn og unge, og sammen med SBB ønsker vi å få flere med i friidretten, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF.

Cidi Nzita, som kom fra Angola til Norge som enslig mindreårig da han var syv år gammel og har bakgrunn som aktiv idrettsutøver, er nå engasjert av NFIF for å få flere barn med minoritetsbakgrunn til å delta. Nzita er i tillegg ansvarlig for integreringsprosjektet «Springbrett for ungdom».

- Friidrett er en utrolig viktig arena for involvering og inkludering av barn og unge. SBB har satt klare mål for samarbeidet, som vekker engasjementet og konkurranseinstinktet i meg, sier Cidi Nzita.

Olympisk mester og verdensrekordholder Karsten Warholm setter pris på at SBB går inn som hovedsponsor i NFIF.

- Dette samarbeidet heier jeg på. Å få en hovedsponsor som ser viktigheten av å tilrettelegge deltakelsen til barn og unge, og som vil være med på å videreutvikle Landslagets Friidrettsskole, er viktig for rekrutteringen i norsk friidrett, sier Warholm.

Norges Friidrettsforbund leder all organisert friidrett over hele landet og legger til rette for både breddeidrett og toppidrett. NFIFs strategiske plan har som overordnet mål å sikte mot visjonen «Friidrett for alle - hele livet».

- Vi er opptatt av å gjøre en forskjell for barn og unge. Derfor har vi et klart mål om å fremme god livskvalitet og inkludering i kommuner over hele landet. SBB ønsker med sponsoratet av NFIF å synliggjøre dette engasjementet. Idrett og aktivitet er viktig for både fysisk og psykisk helse, fordi det er med på å bygge tilhørighet, samhold og vennskap, sier Melder.

- Vi ser også at mye av det vi som idrettsorganisasjon står for, og det arbeidet som gjøres sentralt, regionalt og lokalt blir lagt merke til. Samarbeidet med SBB vil forsterke dette, avslutter Hildeskor.

SBB Samfunnsbygg AS er et heleid datterselskap av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB), er Nordens ledende eiendomsselskap innen sosial infrastruktur. Selskapets strategi er å være en langsiktig eier av samfunnseiendommer i Norden, samt leieleiligheter i vekstområder i Sverige. Videre skal vi arbeide med langsiktig eiendomsutvikling. Gjennom selskapets store samfunnsengasjement har kommuner og andre interessenter en langsiktig samarbeidspartner i SBB.
Selskapets B-aksje (symbol SBB B) og D-aksje (SBB D) handles på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer informasjon om selskapet finnes på www.sbbnorden.se.