Info.png

Valgkomitéen forlenger fristen for å melde kandidater

Valgkomitéen i Norges Friidrettsforbund jobber aktivt med kandidater nå før Friidrettstinget 25. og 26. mars i år.

- Vi har snakket både med det sittende styret, administrasjonen og kandidater som har meldt interesse for å ta del i den viktige jobben som styret utøver på vegne av medlemmene i norsk friidrett, sier leder Ronny Nilsen på vegne av komiteen.

- I tillegg jobber vi også aktivt med kontrollkomitéen og lovutvalget, slik at vi samlet sett kan komme med en god innstilling i forkant av Friidrettstinget.

- For å sikre oss at alle medlemmene får mulighet til å komme med innspill på kandidater forlenger vi fristen til lørdag 21. januar. Ta gjerne kontakt med oss hvis du, eller noen du kjenner til, har gode kvalifikasjoner, tid og kapasitet til å utøve viktige frivillige oppgaver i styret, kontrollkomité eller lovutvalg, sier Nilsen.

Valgkomiteen skal innstille følgende:

  • Styret: President, visepresident og 7 styremedlemmer.
  • Kontrollkomiteen: Leder, minst 2 medlemmer + 1 varamedlem.
  • Lovutvalget: Leder, 4 medlemmer + 2 varamedlemmer.

- Som det fremgår av NFIFs lov er alle på valg. I arbeidet vårt vil vi også vurdere en rekke momenter, som kompetanse, kontinuitet, kjønn og geografi. I tillegg er det viktig at ungdom får mulighet til å bli hørt. Lovverket gir klare føringer for styrets virksomhet, og for valgkomitéens arbeid er det viktig å finne kandidater som både bryr seg om norsk friidrett og som virkelig ønsker å løfte friidretten fremover.

- Vårt arbeid vil basere seg på å sette sammen det beste laget til å løfte norsk friidrett videre opp og frem. Valgkomitéen vil gjennomgå og vurdere alle innspill som kommer inn, sier han.

Valgkomitéens medlemmer kan kontaktes enten på telefon eller mail:

Leder:
Ronny Nilsen, Ullensaker/Kisa IL
905 17 098
ronny.nilsen@olympian.org

Medlemmer:
Stine Haugum, Strindheim IL
958 46 815
Stine.haugum@gmail.com

Kari Ann Nygård, Narvik IL
916 70 935
kan-nyga@online.no

Quincy Douglas, Bækkelagets SK
466 72 818
douglascoaching@outlook.com