IMG_2706.png

Ny kvalitetsstempelordning for gateløp

Norges Friidrettsforbund jobber kontinuerlig med å heve kvaliteten og øke interessen rundt gateløp i Norge. Vårt kvalitetsstempel kommer nå ut i en ny og forbedret versjon, der løpsarrangører kan søke om å få sitt løp sertifisert som gull, sølv, eller bronse.

Norges Friidrettsforbunds terminliste består av alle Norges løpsarrangement utenfor bane. I den forbindelse har NFIF opprettet kvalitetsstempler slik at arrangørene kan klassifisere sitt arrangement. Kvalitetsstempelet vil gi en indikasjon over arrangementetsnivå samt gjøre det lettere for deltakere å finne arrangement som passer egne ambisjoner.

Klassifiseringen er delt inn i følgende typer:

  • Gull
  • Sølv
  • Bronse

Arrangement som ikke ønsker kvalitetsstempel, men som allikevel er approbert og terminfestet, klassifiseres som standard-arrangement og får ikke eget stempel.

Les mer om vår nye kvalitetsstempelordning her.

Den nye kvalitetsstempelordningen blir for øvrig også tema under Løpskonferansen 2023.